Inventuur kauplustele

Inventuur kauplustele on mõeldud nii suurematele kui ka väiksematele jae- ja hulgimüügiga tegelevatele ettevõtetele. Jaekaupluste konkurentsieelise kujundamisele üheks oluliseks osaks on efektiivne varude juhtimine. Teatavasti tagavad kaupmehele edu õiged kaubad õigel ajal õiges kohas ning õige hinnaga. Viking Security inventuur annab kindla teave kaupade/toodete hetkesisust, mis lihtsustab jaekaupluste igapäevast tegevust. Suhtlemine tarnijatega ja koostööpartneritega on kiire ja lihtne. Süsteemne ja kvaliteetne inventuur annab parema teave kaupade/toodete müügist ning  võimaldab teha optimaalsemaid tootevalikuid oma kaupluselettidele. Kaubavoogude, puudujäägi tuvastamine ja selle tekkepõhjuse väljaselgitamine loob turvatunde kliendi edasises äritegevuses.

Viking Security inventuur on:

  • Sõltumatu ja objektiivne – inventuuri viivad läbi sõltumatud isikud, kes teevad tööd ausalt ja toovad välja kõik tulemused just nii, nagu need tegelikult ka on.
  • Kiire ja arusaadav – inventuuri kiiruse tagavad oskuslik meeskond ja innovaatiline kasutatav tehnika. Inventuuri läbiviimine on ühetaoline ja läbipaistev.
  • Vajadustele vastav – inventuur on vastav kliendi vajadusele. Võimalik on inventeerida teatud kaupa, teatud ajal. Pöörata erilist tähelepanu teatud kaupadele või toodetele. Lahendada mitmeid varasemaid kitsaskohti, mis on vähendanud kliendi majandusliku tulu või teenuse kvaliteeti.
  • Elektrooniline andmevahetus – inventuur, mille tulemusi on võimalik kontrollida minutitega. Seeläbi leida üles suurimad erinevused hetkelise ja tegeliku kaubaseisu vahel juba inventuuri läbiviimise käigus.

Viking Security inventuuri teenuste viivad läbi kogenud töötajad, kes kasutavad spetsiaalselt inventeerimise jaoks programmeeritud Honeywell Dolphin 60s skännereid. Skännerid viivad inimlike pisivigade arvu miinimumini.