Helindus- ja teavitussüsteemid

Projekteerime, paigaldame ja hooldame helindus- ja teadustussüsteeme (TDS). TDS võimaldab edastada muusikat ja sõnumeid suurele hulgale inimestele hoonete, hoone või hoone osa piires. TDS jaguneb kolmeks:

  • Taustamuusika – muusika mängimine heliallikast, nt raadio.
  • Teadustus- ja taustamuusika – teadete edastamine lisaks muusikale.
  • Evakuatsioonihelindus – teadete ja juhiste edastamine tulekahju või hädaolukorra korral.

Eelkõige paigaldame Bosch ja Honeywell helindus- ja teadustussüsteeme.