Teenuse kirjeldus

Inventuur ei ole pelgalt raamatupidamiskohustuslaste seadusest tulenev tüütu kohustus. Kui seda teha süsteemselt ja eesmärgipäraselt, saab ettevõtja antud infot ära kasutada nii laoarvestus- või raamatupidamisprogrammides peetava arvestuse korrektsuse kontrollimiseks kui ka tootmis-, äritegevuse protsesside efektiivsemaks muutmisel.

Tagamaks kõigile ettevõtte erinevate üksuste juhtidele kindlustunde, et finantsaruanded ja programmis sisalduv informatsioon varade ja varude kohta on õige ja õiglane, on äärmiselt oluline, et inventuur oleks läbi viidud kvaliteetselt, optimaalse ajakasutusega ja vajalikul perioodil. Viking Security AS alustas aastal 2015 inventeerimisteenuse pakkumisega ning on selliseid tingimusi järgiva teenuse tagamise endale eesmärgiks seadnud. Soovime olla paindlik ja usaldusväärne partner, kes suudab säästa kliendi töötajate aega ja ressurssi muude, vajalikemate ülesannete täitmiseks.

Inventeerimisteenus koosneb:

  • Ettevalmistus ( vajaduste, võimaluste väljaselgitamine)
  • Organiseerimine (objekti eripärade ja nõuete selgitamine inventeerijatele, transport, ajakava jms)
  • Inventuur objektil ( esmalt saabuvad juhid, seejärel lugejad ühes või mitmes osas,
  • Tulemused ( fikseerimine ja üleandmine, järel kontroll ja tagasiside)

Kliendi seisukohalt on oluline enne teenuse sisseostu otsust kontrollida järgmiste eelduste olemasolu:

  1. Inventeeritavad varad omavad koode ja on vastavalt korrektselt märgistatud;
  2. Varade algandmetest on võimalik teha väljavõtet, mis kajastaks infot vähemalt kolmel väljal: toote kood; nimetus; ühik;
  3. Inventeeritavad pinnad on ettevalmistatud ja ligipääsetavaks tehtud;
  4. Inventeerimisteenuse pakkujale (Viking Security AS) jäetakse vähemalt 14-tööpäeva pikkune periood programmi seadistamiseks ja võimalus teha algandmete näidise põhjal prooviinventuur.