Kassavalvelahendused

Viking Security pakub oma teenuste valikus mitmeid erinevaid kassavalvelahendeid. Uuringud on tõestanud, et kuigi laiemalt räägitakse poevarastest-pikanäpumeestest, siis suurem osa kadudest on tekitatud oma personali poolt. Rahvusvaheline statistika näitab, et sisemistest ehk siis oma töötajate poolt põhjustatud kadudest 75% on tekitatud kassas. Tavalist videovalvet omades on omanikul hiljem väga raske kassainfot ja videopilti omavahel kokku viia, et pettust tõestada.

Meie poolt pakutava kassavalvelahenduse abil on võimalik kassas toimunut jälgida nii reaalajas kui ka hilisemalt arhiivist. Kokku ühendatud videopilt ja tšekiinfo võimaldavad lihtsasti analüüsida kassapidaja teostatud toiminguid, sealhulgas võimalikke „kahtlasi“ tegevusi nagu toodete tagastused, kassa avamised, erisoodustusega müük, tšekiparandused jne. Samuti on võimalik tuvastada klientide poolseid pettuseid (näiteks kaardipettused).

MIKS ON VAJA KASSAVALVET?

  • Käibe suurendamiseks: vähendab kaubakadu, mis takistavad sissetulekute maksimeerimist!
  • Töö lihtsustamiseks: kassavalve vähendab drastiliselt tööaega, mis kulub sisekontrollil kahtlaste sündmuste võrdluseks eraldiseisvates videovalve- ja kassasüsteemis.
  • Turvariski maandamiseks: kontrolli ja ülevaate tagamiseks kassas ning müügipindadel. Kassiiride teadmine, et teda jälgitakse läbi kassavalve distsiplineerib neid märgatavalt ja toimib ennetava vahendina pettuste ning varguste ära hoidmisel.

Ühendades Viking Security poolt pakutava kassavalvevahendi ja jälgimisteenuse – suudame oma klientidele pakkuda kvaliteetset ja mitmekülgset valveteenust. Selge pilt kassas toimuvast loob kindlustunde ja aitab lahendada mitmeid esinevaid probleeme.