Teetõkked ja territooriumide piirded

Elektroonilise valve kõrval on kindlasti parema turvalisuse tagamiseks füüsiline kaitse, seetõttu pakume ka automatiseeritud teetõkiste ja automaatiseeritud pollarite paigaldust.

Teetõkise ja pollarite eesmärk on takistada volitamata mootorsõidukite sisenemist kaitstavale territooriumile (nt parklad, juurdesõiduteed). Meie poolt paigaldatavas tootevalikus on Heald tooted.

Ringkäigukontrollsüsteemid

Oleme Morse Watchmans PowerCheck ringkäigukontrollsüsteemide ametlik esindaja ja maaletooja. RKS eesmärgiks on kontrollida objektil ettenähtud ringkäikude toimumist ning salvestada konkreetsetes asukohtades viibimist.