Valvesüsteemid

Valvesüsteemide projekteerimine, paigaldamine ja hooldus. Valve- ja häiresüsteemide planeerimisel lähtume eelkõige objekti eripärast ja võimalusest seda tulevikus paindlikult laiendada. Igapäeva töös puutume enim kokku järgnevate häire- ja valvesüsteemide tootjatega: Inner Range, Paradox, DSC.