Turvasüsteemide tehnik

Jaanus, turvasüsteemide tehnik , tööstaaž 20 aastat
Jaanus, turvasüsteemide tehnik , tööstaaž 20 aastat

Minu lugu

Varasemalt olin teinud sarnast tööd kaks aastat ühes teises ettevõttes. Kuna Viking Securitys tekkis oma paigaldus- ja hooldusmeeskond, siis liikusin vastastikusel kokkuleppel ühest ettevõttest teise ja alustasin 05.01.1998. aastal tehniku ametikohal.

Vikingis meeldib, kuna olen mitmete inimestega väga pikalt koos töötanud ja aja jooksul on tekkinud meeldiv töine suhe.

Minu tööks on seadmete paigaldus ja hooldus. Paigaldus meeldib mulle, kuna töös tuleb ette palju erinevaid olukordi, võiks öelda, et ei ole ühtegi sarnast objekti.

Aastate jooksul on laiali veetud sadu kilomeetreid kaableid. Samuti on paigaldatud väga palju erinevaid valvega seotud seadmeid.