Saada päring

Kontaktivorm

Viking Security AS

Viking Security AS on asutatud 1993. aastal. Ettevõte kuulub 100% TKM Grupp AS-le, olles seeläbi noteeritud Tallinna börsil. Läbi suuromaniku NG Investeeringud kuulub ettevõte ühte suuremasse Eesti kapitalil põhinevasse kontserni. Kõik meie töötajad ja koostööpartnerid on kohustatud tegutsema vastavalt TKM Grupp AS Hea Äritava juhendile.

Viking Security vastab ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standarditele omades kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi sertifikaate. Teeme koostööd ja omame pikaajalisi häid suhteid erinevate politseiasutustega panustades iga töötajaga turvalisemasse Eestisse.

JUHTIMISPÕHIMÕTTED
Viking Security AS keskendub järjepidevalt valveteenuse ja nõrkvoolusüsteemide kvaliteedi ning keskkonnasõbralikkuse parandamisele, eesmärgiga tagada klientide täielik rahulolu. Viking Security AS pöörab erilist tähelepanu kvaliteedi või keskkonna mittevastavuste ära hoidmisele, rakendades ennetavaid meetmeid ja pidevalt parendades juhtimissüsteemi protsesse. Viking Security AS töötajad on pühendunud klientide ootuste ja soovide täitmisele, pidades kinni teenustega seotud kokkulepetest. Kvaliteedi, keskkonnasäästlikkuse ja reostuse vältimise eest vastutab iga Viking Security töötaja.

MISSIOON
Pakume klientidele kõrge kvaliteediga universaalseid turvateenuseid ja -tooteid parima hinnaga, mis tagavad klientide turvalisuse ning rahulolu. Keskendume pikaajalisele partnerlusele klientidega ning saavutame seeläbi nende usalduse kõrgeima teeninduskvaliteedi ja klientide tundmise kaudu. Rõhutame oma tegevuses innovatiivset lahendust ja personali hoolikat valikut ning koolitamist, millega on võimalik tagada kvaliteet vastavalt kliendi soovidele ja nõuetele.

VISIOON
Meie eesmärk on tagada stabiilselt kõrge kvaliteediga turvalahendusi, mis vastavad klientide vajadustele ning ületavad nende ootusi. Soovime olla klientidele paindlik koostööpartner ja leida neile sobilikud lahendused. Tahame olla innovatiivsed ja leida uudseid lahendusi, mida ei paku teised turvaettevõtted. Töötame pühendunult selle nimel, et oleksime 2030. aastaks süsinikuneutraalne ettevõte, keskendudes oma süsiniku jalajälje vähendamisele, edendades jätkusuutlikke tavasid ja otsides pidevalt viise, kuidas oma tegevustega mõjutaksime positiivselt keskkonda.

> Kõige kiiremini kasvav turvaettevõte Eestis
> Üha laienev patrullekipaažide võrgustik
> Kiire reageerimine häiretele, professionaalne tegutsemine eriolukordades
> Leiame parima täislahenduse mistahes tüüpi ettevõtete jaoks
> Teenindus- ja juhtimiskeskuse ööpäevane tugi

Aasta statistika

0

Tuvastatud 5183 õigusrikkujat

0

Ettevõtte käive oli 19,3 milionit eurot

0

Ettevõtte aastane käibekasv 27%

0

Valvatavaid obiekte külastab päevas ca. 350 000 inimest

0

lgapäevaselt jälgivad videooperaatorid ligi 8500 kaamerat

Meie tugevused

Turvaettevõtetest kõige laiem teenuste portfell

Tugeva valdkonnakogemusega omanikud

Turvaturu keskmisest kõrgem palk

Isikukoosseisuliselt kõige noorem turvaettevõte

Peame kõige rohkem õigusrikkujaid kinni