Saada päring

Kontaktivorm

Tehniline valve

Tehnilise valve teenus seisneb objekti valvamises tehniliste seadmete abil. Häiresignaali saabumisel Viking Security teenindus- ja juhtimiskeskusesse saadetakse välja lähim patrullekipaaž, kes selgitab välja häire põhjuse ja vajadusel võtab objekti enda valve alla. Juhtunust informeeritakse valveobjekti kontaktisikuid ning ohuolukorras ka politseid ja Päästeametit.

Viking Security eelised

  • Turvaalane konsultatsioon, riskide hindamine ja nõustamine.
  • Kõik vajalik ühest kohast: teenindus-juhtimiskeskuse kliendi vajaduste lahendamisele orienteeritud teenindus, patrullekipaaži reageerimine, kaasaegsed turvalahenduste seadmed, süsteemide paigaldus ja hooldus.
  • Patrullekipaažide kiire, optimaalne ja efektiivne reageerimine häiretele ja professionaalne tegutsemine eriolukordades.

Turvakulude optimeerimine on võimalik!

Üha enam otsitakse võimalusi, kuidas vähendada turvakulusid. Selle üheks põhjuseks on tööjõupuudus olukorras, kus nõuded turvapersonalile on kõrged, aga ametikohale sobivaid inimesi vähe.

Kuidas hoida turvakuludelt kokku?

Kokkuhoid tööjõukuludes, hooldusväljakutsete arvel ja igapäevasel administreerimistel.

Tehnilise valve infoedastus

Valvesüsteemi signaalid ühendatakse Viking Security teenindus-juhtimiskeskusega. Häire korral helistame kontaktidele. Patrullekipaaži reageerimist objektile ei toimu.

Tehnilise valve kombineeritud teenus

Valvesüsteemi signaalid edastatakse juhtimiskeskusesse, häire korral võetakse kontaktisikutega ühendust ja vajadusel saadetakse patrullekipaaž objektile. Iga väljasõit on tasuline.

Valvesüsteemi signaalid ühendatakse Viking Security teenindus-juhtimiskeskusega. Häire korral helistame kontaktidele, kes kinnitavad patrullekipaaži reageerimise vajaduse või kui kontaktisikuid pole võimalik telefoni teel kätte saada, saadetakse patrullekipaaž objektile häire põhjust kontrollima. Iga patrulliekipaaži väljasõit on tasuline olenemata häire põhjusest.

Tehnilise valve täisteenus

Valvesüsteemi signaalid edastatakse juhtimiskeskusesse, häire korral saadetakse patrullekipaaž objektile ja võetakse kontaktisikuga ühendust. Põhjendatud väljasõidud sisalduvad kuutasus.

Valvesüsteemi signaalid ühendatakse Viking Security teenindus-juhtimiskeskusega. Häire korral saadetakse patrullekipaaž objektile, helistame kontaktidele kui patrull on kohal. Patrullekipaaži väljasõidud sisalduvad kuutasus. Välja arvatud valeväljasõidud (hooletus valvestamisel, valvest maha võtmisel, häire põhjustanud lahti unustatud uks/aken, häire põhjustanud lemmikloomad, jms.)

Tehniline valve pilditoega

Juhtmevaba valvelahendus. Teenus on mõeldud ajutist valvet vajavatele ja elektrivarustuseta ehitusobjektidele, aladele või liikuvatele tehnikaparkidele.

Valve toimub tehniliste seadmete abil, millel on pikk aku eluiga, kiire ja lihtne paigaldus, minimaalselt valehäireid. Sellised seadmed on kuluefektiivsed ja loodud vastu pidama erinevates ilmastikutingimustes. Seadmed on juhitavad nutiseadmest rakenduse kaudu. Häiresignaali saabumisel Viking Security juhtimiskeskusesse kontrollitakse valveobjektilt edastatud pilti ning saadetakse objektile lähim patrullekipaaž, kes selgitab välja häire põhjuse ja vajadusel võtab objekti enda valve alla. Juhtunust informeeritakse valveobjekti kontaktisikuid ning ohuolukorras ka politseid ja Päästeametit.

Tehniline valve videotoega

Valvesüsteemi signaalid ja videovalvesüsteemi pilt on ühendatud juhtimiskeskusega. Häiresignaali saabumisel kontrollitakse juhtimiskeskuses edastatavat videopilti ja vajadusel saadetakse objektile patrullekipaaž.

Valvesüsteemi signaalid ja videovalvesüsteemist tulev pilt ühendatakse Viking Security teenindus-juhtimiskeskusega. Häiresignaali saabumisel Viking Security teenindus-juhtimiskeskusesse, vaadatakse koheselt valveobjektilt edastavat videopilti. Kui häire põhjust ei ole võimalik videost tuvastada või kui avastatakse kahtlane või ohtlik olukord objektil, saadetakse välja lähim patrullekipaaž, kes selgitab välja häire põhjuse ja vajadusel võtab objekti enda valve alla. Juhtunust informeeritakse valveobjekti kontaktisikuid ning ohuolukorras ka politseid ja Päästeametit.

Ajutine tehniline valve

Teenus on mõeldud ajutist valvet vajavatele ja elektrivarustuseta ehitusobjektidele, aladele või liikuvatele tehnikaparkidele. Valveteenus toimub tehniliste seadmete abil, millel on pikk aku eluiga, kiire ja lihtne paigaldus, minimaalselt valehäireid, kuluefektiivne ja loodud vastu pidama erinevates ilmastikutingimustes.

Seade on juhitav nutiseadmest rakenduse kaudu. Häiresignaali saabumisel Viking Security juhtimiskeskusesse, vaadatakse juhtimiskeskuses koheselt valveobjektilt edastatud pilti ning saadetakse välja lähim patrullekipaaž, kes selgitab välja häire põhjuse ja vajadusel võtab objekti enda valve alla. Juhtunust informeeritakse valveobjekti kontaktisikuid ning ohuolukorras ka politseid ja päästeteenistust.

Viking Security teenus hõlmab tehnilisi seadmeid, paigaldust, valvet ja demontaaži.

112 häire

Valveobjekti automaatse tulekahju signalisatsiooni häiresignaal liigub lisaks Viking Security teenindus-juhtimiskeskusele paralleelselt ka Päästeametisse.

Paanikanupp

Paanikanupult saadetav signaal ühendatakse valvesüsteemiga. Häiresignaali jõudmisel teenindus-juhtimiskeskusse saadetakse koheselt objektile lähim patrullekipaaž olukorda kontrollima. Vajadusel teavitatakse politseid ja Päästeametit.

Valvestamise kontroll

Valveobjekti valvestamise ja valvest maha võtmise automaatne kontroll.

Pilvevideo arhiveerimine

Pilvekeskkonda salvestatakse videopilt kliendi poolt soovitud ajaperioodi lõikes.

Tehnilise valve aegvõte

Aegvõtte põhieesmärk on väikese ajalise videoklipi sisse mahutada pikem periood. Kasutatakse tihti ehitusobjektidel tehtavate tööprotsesside salvestamisel.

Tehnilise valve signaalide väljavõte

Valveobjektilt tulevate valvesüsteemi signaalide raport, mis edastatakse kliendile postiga või elektrooniliselt

Võtmete hoiustamine

Valveobjekti läbipääsuvahendite hoiustamine kliendiga kokkuleppel, tagamaks patrullekipaaži pääs näiteks sissetungi või tulekahju häire korral valvatavale objektile.

Uudised

Tööpakkumised

Turvalahendused jaekaubandusele

Viking Security osutab turvateenuseid jaemüügi klientidele, mille hulka kuuluvad väiksemad kauplused, supermarketid, kaupluseketid, kaubanduskeskused kui ka nende hoonete kinnisvaraomanikud. Ühendades oma teadmised uusimate tehnoloogiatega, anname oma klientidele reaalaajas kontrolli kogu nende äritegevuse üle.

Loe edasi

Turvalahendused büroodele ja kontorihoonetele

Viking Security pakub kvaliteetseid terviklahendusi kinnisvara turvalisuse eest hoolitsemisel ja haldamisel alates turvasüsteemidest, nende hooldustest, monitooringust ja häirele reageerimisest kuni tulekaitse koolituste ja kontrollini. Samuti näiteks parkimise korraldamine, läbipääsu kontroll, videovalve.

Loe edasi

Hotellid, spaad ja majutusasutused

Iga kvaliteetse klienditeeninduse kogemuse algus algab heast turvalisusest. Hotellid osutavad terviklikku teenust külalistele. Hea teenindusega peab kaasnema põhjalik turvalisus. Külaliste turvalisus on hotelli edu lahutamatu osa, sest puudulik turvakontseptsioon võib tekitada külalistele hulgaliselt riske ja kahjustada hotelli mainet.

Loe edasi

Tööstus ja logistika

Tööstusobjektide turvalisuse tagamiseks on tähtis välja töötada kompleksne ja usaldusväärne turvalahendus turvariskide maandamiseks, varguste jm kahjude vähendamiseks, töötajate koostöö maksimeerimiseks ja kasumlikkuse säilitamiseks.

Loe edasi

Väkestest ehitusplatsidest suurte objektideni

Pakume oma klientidele ehitusobjektide valveks paindlikke turvalahendusi, mis hõlmavad füüsilisi ja tehnilisi turvateenuseid ning häiretele reageerimist.
Vastavalt ehitusprojekti käigus tekkinud muudatustele kohandame ka turvateenuseid.
Pakume teenuseid alates väikestest ehitusplatsidest kuni suurte projektideni.

Loe edasi

AX PRO juhtmevaba ärivalve

Teie ettevõttele pakutav lahendus koosneb õiges mõõdus tehnoloogia ja inimese poolt osutatud teenuste kombinatsioonist, mille puhul on Teie jaoks võtmetähtsusega lihtsus ja läbipaistvus.
Meie turvalahendused on paindlikud, saades lihtsalt areneda koos Teie ettevõtte ärivajadustega – AX PRO terviklik kõrgtehnoloogiline tehnilise valve lahendus.

Loe edasi

Kodu on Sinu kindlus!

Viking Security ei paku lihtsalt valveteenuseid. Meie AX PRO koduvalve lahendus on terviklik süsteem, mis ühendab valve, video, targa kodu lahenduse ja terviseriski lahenduse eakatele.
Kahjuks juhtub enamik õnnetusi siis, kui meid kodus ei ole, või hoopis magusatel öötundidel.
Kes valvab siis, kui Sa perega soojal maal puhkust naudid, sõpradega sünnipäeva tähistad või matkarajal jalutad? Luba, et meie valvame Sinu kodu, oleme Sinu jaoks alati olemas ja kõike seda mõistliku hinna eest!

Loe edasi