Saada päring

Kontaktivorm

Karjääriredel – mis asi see on ja kuidas see turvaettevõttes toimib?

Paljud inimesed peavad tööandja puhul tähtsaks karjäärivõimalusi. Kas ja kuidas need väljenduvad turvaettevõttes? Viking Security personalijuht Mailo annab ülevaate karjäärialastest võimalustest meie ettevõttes ning toob lugejateni reaalsed näited. Levinud on arusaam, et turvatöötajad on keskmisest vanemad härrasmehed, kuid tegelikult see nii ei ole. Viking Security töötajate keskmine vanus on turvaturu kõige nooruslikum, keskmine vanus on 36 eluaastat. Lisaks meesterahvastele leiame enda kolleegide seast hulgaliselt õrnema soo esindajaid, keda oli eelmise aasta seisuga 57. Mõistagi on noortele oluliseks aspektiks arenemis- ja karjäärivõimalused, millele ka järgnevalt keskendume.

Karjääri puudutavad küsimused tekitavad enim kõneainet just mehitatud valve valdkonnas, kus paljud inimesed ei oska arvatagi, et valvetöötaja ametikohast saab edukalt edasi pürgida. Näitena saame tuua mitmed objektid, nagu näiteks Tallinna ja Tartu Kaubamaja, Postimaja, Tasku Keskus ning Kvartali Keskus. Kõik sealsed objektivanemad on olnud varasemalt valve- või turvatöötajad. Tänu tublile tööle ja eelkõige enda initsiatiivile täidavad nad praegu märksa vastutusrikkamat rolli, juhtides objekti turvameeskonda. Asi läheb veelgi põnevamaks, kui räägime Viking Security turvajuhtidest.

Nimelt 80% turvajuhtidest on varasemalt töötanud meie ettevõttes turvatöötajana ning läbi erinevate positsioonivahetuste juhivad nad kogu turvameeskonna tegevust üle Eesti. Suurepäraseid näiteid ettevõttesisestest liikumistest on märksa rohkem. Turvatöötajatena on alustanud mitmed Viking Security juhid ja spetsialistid: müügijuht, koolitusjuht, turundusspetsialist ja tuleohutus- spetsialist.

Erinevad vangerdused on toimunud ettevõttesiseselt, kus töötajatel on võimalik panna end proovile erinevates valdkondades. Üheks põnevamaks näiteks on turvajuht Edvard, kes alustas aastaid tagasi mehitatud valves turvatöötajana. Peagi tegutses ka objektivanema ja korrapidaja ametikohal, kus tema ülesandeks oli turvatöötajate igapäeva töö korraldamine, objektide kontroll, öine objektide valve korraldamine jne. Tänu suurele tehnikahuvile soovis Edvard teadmisi rakendada tehnikavaldkonnas, kus tänu oma n-ö kuldsetele kätele oli üks säravaim turvasüsteemide tehnik. Tugevad juhtimisomadused ja töövõime on selle mehe tänaseks toonud tagasi mehitatud valvesse, kus ta töötab turvajuhina ning juhib 78 turvatöötajast koosnevat meeskonda. Eeskujulik näide, kuidas suurepärane suhtumine, töökus ja soov end proovile panna mitmel rindel on olnud kasulik nii ettevõttele kui ka töötajale endale.

Valdkondade vahelisi liikumisi on teisigi, mille ehedaks näiteks on inventeerimisteenuste projektijuht Ragnar, kes tuli tööle otse kaitseväest inventeerija ametikohale. Jätkas tööd valvekeskuse korrapidajana ja täna on tagasi inventeerimisteenuste juures, kus täidab projektijuhi tööülesandeid.

Viking Security puhul tasub ära märkida fakt, et kõigil on võimalik areneda just selles suunas, mis inimest ennast kõige rohkem köidab. Ettevõtte suur soov on, et meie töötajad areneksid ja kasvaksid koos ettevõttega – arendaksid erinevaid valdkondi, juhiksid ja koolitaksid meie töötajaid. Hea näitena saame veel tuua, kuidas oleme kaasanud koolitusi läbi viima meie oma töötajaid. Näiteks, Magnus ja Vitali viivad läbi täienduskoolitusi enda põhitöö kõrvalt, annavad edasi teadmisi, mis nad on omandanud teistelt koolitustelt või tööelus ise kogenud. Kõik koolitused on välja töötatud just meie töötajatele mõeldes, et muuta igapäevatööd ainult paremaks. Tähtis on see, et töötajad saavad uusi kogemusi ja aja möödudes on võimalus liikuda edasi, veelgi huvitavamate tööülesannete juurde.

Eelkõige peab inimeses olema soov ja tahe end arendada ning seeläbi kujundada ISE oma karjääri. Taolise mõttekäigu võtab hästi kokku Hiina vanasõna: „Õpetaja avab ukse, kuid sisse pead Sa ise astuma.“