Saada päring

Kontaktivorm

Viis olulist tuleohutusalast nõuannet

Tuleohutuse tagamine võib tunduda tüütu lisakohustusena… Miks Päästeameti inspektor tuleb just siis, kui mul on selleks kõige vähem aega? Miks tuleohutusspetsialist tahab jälle õppust korraldada, alles see oli ju? Miks me neid nii tihti teeme? Tegelikult teeme seda kõike meie endi ja lähedaste hüvanguks. Tore on ju töötada ohutus ja meeldivas keskkonnas. Soovime kindlad olla, et tulekahju korral jäävad inimesed terveks ja varakahjud on võimalikult väikesed. Veel parem – tulekahju ei tekigi.

Viimased viis aastat on Viking Securitys aktiivselt tegeletud ka tuleohutuse valdkonna arendamisega. Tuleohutusvaldkonna eest vastutab meie tuleohutusspetsialist Jaan Aia, kes on võtnud oma südameasjaks meie kõigi turvalisuse tagamise. Teda võib kohata kulm kortsus, kui evakuatsiooniteel on takistused või tulekustuti kastivirna taga peidus. Teisipidi tuleb tema näole naeratus, kui inimesed on teadlikud tuleohutusalastest nõuetest ja ka täidavad neid korrektselt. Järgnevalt on välja toodud viis moodust, kuidas on võimalik tulekahju vältida või selle tekkimisel olla 100% valmis.

Evakuatsiooniteed ja -pääsud on vabad.

Kõik nn rohelise mehikesega tähistatud uksed ning liikumisteed peavad olema vabad ja läbitavad. Tulekahju korral on tähtis, et hoonest välja pääseks võimalikult kiiresti ja ka tervena. Rohelise mehikesega tähistatud uksed ja liikumisteed on mõeldud just selleks. Jälgides, kuhu paigutame lillepoti või kaubaaluse, saamegi tagada ohutu evakuatsiooni.

Esmased tulekustutusvahendid on olemas ning töökorras.

Selleks, et tulekahju võimalikult varajases staadiumis kustutada ning vältida kannatanuid ja suuri varakahjusid, on olulised tule kustutamiseks vajalikud vahendid. Need peavad olema hõlpsasti kättesaadavad ja töökorras. Olgu selleks siis tulekustuti, tulekustutustekk või ämber veega. Tuleks jälgida, et hoones oleks piisaval arvul tulekustuteid (üldjuhul üks iga 200m² kohta). Need peavad olema töökorras ning asuma kergesti ligipääsetavates kohtades. Ärge unustage tulekustutit kontrollida: siseruumides kord kahe aasta jooksul, autos ja välitingimustes kord aastas. Kustutit tuleks hooldada kord 10 aasta jooksul või pärast kasutamist. Kontrolli ja hooldustoimingud peaks kindlasti teostama vastav spetsialist. Ainult nii saate kindlad olla, et tulekustuti ka töötab, kui seda vaja läheb.

Töökorras suitsuandur või tulekahjusignalisatsioonisüsteem.

Tulekahju puhkemise korral sõltub sellega kaasnev kahju suuresti avastamise ja sekkumise kiirusest. Mida kiiremini suudame tulekahju avastada ning kustutada, seda suurem on võimalus kergemalt pääseda. Selleks paigaldatakse ruumidesse tulekahjuandurid, mis annavad märku põlengu tekkimisest. Oluline on jälgida, et andurid ja süsteemid oleks töökorras ning andur oleks olemas igas kaitsmist vajavas ruumis.

Kasutame korras ja hooldatud elektriseadmeid.

Tihtipeale saavad tulekahjud alguse just elektriseadmetest või elektrijuhtmetest. Olgu selleks siis lühises jäätisekülmiku valgusti või ülekoormatud pikendusjuhe. Elektriseadme põlengu puhul on oluline esmalt lülitada välja elekter. On juhuseid, kus pärast pistikupesa lahti ühendamist tulekahju iseeneslikult ära kustub. Teiseks tuleks elektriseadmete kustutamisel veenduda, et tulekustuti või muu tulekustutusvahend on mõeldud pinge all olevate seadmete kustutamiseks. Enda ohutus ennekõike!

Oleme valmis ja teame, kuidas tegutseda tulekahju korral.

Tulekahjusignalisatsioonisüsteemid, tulekustutid ja evakuatsiooniuksed ei aita, kui me ise ei oska tulekahju olukorras midagi ette võtta. Oluline on koolitus ja teavitustöö. Mida tähendavad tirisevad häirekellad? Kus asuvad tulekustutid? Kuidas tulekustutit kasutada? Kuidas ma ohutult hoonest välja saan? Kõik need on küsimused, millele peaks une pealt vastust teadma. Selleks, et teadmised kinnistuks ning nendest reaalses tulekahju olukorras kasu oleks, peavad inimesed saama regulaarset tuleohutusalast koolitust. Riigi tasandil korraldab Päästeamet igal aastal mitmeid teavituskampaaniaid tuleohutusalase teadlikkuse tõstmiseks. Seda tuleks eraldi teha ka just konkreetse ettevõtte või asutuse spetsiifikast lähtudes.

Nagu öeldakse: varas jätab varna seina, tuli ei jäta sedagi. Meil kõigil tasub olla teadlik, kuidas tagada enda ja lähedaste tuleohutus. Eelkõige on tähtis teha kõik endast olenev, et ohuolukorras tekkiv kahju oleks minimaalne. Kunas Sinu töökohas või kodus viimati tuleohutust kontrolliti?