Saada päring

Kontaktivorm

Tehnilise valve teenused

Tehnilise valve täisteenus
Lõplik hind sõltub objektist. Autopatrulli väljasõidutasu sisaldub teenuse hinnas v.a väljasõidud valehäiretele.*
Hind käibemaksuta al. 21,31 €/kuu
Hind käibemaksuga al. 26 €/kuu


Tehnilise valve kombineeritud teenus
Lõplik hind sõltub objektist. Autopatrulli väljasõidud on eraldi tasu eest.
Hind käibemaksuta al. 16,39 €/kuu
Hind käibemaksuga al. 20 €/kuu


Tehnilise valve infoedastusteenus
Lõplik hind sõltub objektist. Autopatrulli väljasõidud on eraldi tasu eest.
Hind käibemaksuta al. 9,84 €/kuu
Hind käibemaksuga al. 12 €/kuu


Autopatrulli väljasõit
Hind käibemaksuta 20 €/kord
Hind käibemaksuga 24,40 €/kord


Videovalve teenus
Hind sõltub objektist ja seadmest.
Videojälgimisteenus häirete korral, videopatrullteenus, videoanalüütika teenus, valvesüsteemi kaugjuhtimine, värava-, ukse või muude seadmete kaugjuhtimine**


Häireedastusvahendi üür
Häireedastusvahendi väljaostuhind 200 eurot (lisandub käibemaks).
Hind käibemaksuta 4 €/kuu
Hind käibemaksuga 4,88 €/kuu


Autopatrulli baseerumise tasu / Valveobjektil teostatud mehitatud valve tunnitasu
Hind käibemaksuta 28 €/h
Hind käibemaksuga 34,16 €/h


Valvestamise kontrolli teenus
Hind käibemaksuta 10 €/kuu
Hind käibemaksuga 12,20 €/kuu


Signaalide väljavõte
Signaalide väljavõtet on võimalik edastada tava- või e-postiga.
Hind käibemaksuta 4,10 €/kord
Hind käibemaksuga 5,00 €/kord


Autopatrullteenus
Autopatrull teostab Valveobjekti välise vaatluse kokkulepitud ajal või ajavahemikus ja/või fikseeritud marsruudil.
Hind käibemaksuta al. 30 €/tund
Hind käibemaksuga al. 36,60 €/tund


Võtmete hoiustamine
Hind käibemaksuta 3 €/kuu
Hind käibemaksuga 3,66 €/kuu


Video arhiveerimisteenus
Hind käibemaksuta 15 €/kuu
Hind käibemaksuga 18,30 €/kuu


Aegvõtte teenus
Hind sõltub objektist.
Hind käibemaksuta al. 27 €/kuu
Hind käibemaksuga al. 32,94 €/kuu


* Valehäire (häire põhjustas kliendi hooletus, seadmete rike, loomad, niiskus, tolm, temperatuuri muutused, sulgemata sissepääsud, aknad vm avad või muud kliendist tulenevad põhjused) ning korduva väljasõidu (häire põhjus on jäänud korduvalt välja selgitamata ja/või ei ole klient tellinud tehnikut seadmete korrastamiseks ja/või Tellija Kontaktisik ei ole korduvalt käinud Valveobjektil häire põhjust välja selgitamas) puhul kuulub siiski tasumisele hind valeväljakutse eest.

** Teenuste osutamiseks on vajalik Viking Security juhtimiskeskuse poolt toetatud videosalvesti või serveri olemasolu objektil.

Tehnilised tööd *

Tehniku väljakutse
Väljakutsetasu sisaldab kuni 1 tund tehniku tööd objektil. Väljakutsel kaugusele 40-80 km Viking Security kohalikust esindusest lisandub transpordi makse 1 (ühe) töötunni vääringus, kaugemale kui 80 km 2 (kahe) töötunni vääringus.
Hind käibemaksuta 60 €/h
Hind käibemaksuga 73,20 €/h


Tehniku täiendav töötund *
Hind kuulub tasumisele iga esimesele tunnile järgneva töötunni eest. Arvestust peetakse 0,5 tunni kaupa.
Hind käibemaksuta 50 €/h
Hind käibemaksuga 61 €/h


Häireedastusvahendi ja/või valveseadmestiku lahti-ühendamine/ demonteerimine *
Häireedastusvahendi ja/või valveseadmestiku lahtiühendamine/ demonteerimine kaugusel 40-80 km Viking Security kohalikust esindusest lisandub teenustasule transpordi makse 1 (ühe) töötunni vääringus, kaugemale kui 80 km 2 (kahe) töötunni vääringus.
Hind käibemaksuta 60 €/kord
Hind käibemaksuga 73,20 €/kord


Kaughalduse teel tehniku väljakutse
Sisaldab kuni 1 tund tehniku tööd.
Hind käibemaksuta 35 €/kord
Hind käibemaksuga 42,70 €/kord


Hoolduslepingujärgne plaaniline hooldus *
Hind oleneb seadmete tüübist, kogusest ja hooldus- intervallist.


Turva- ja nõrkvoolusüsteemide projekteerimine ja ehitamine
Hind oleneb seadmete tüübist, kogusest ja töö keerukusest.


Tehnilise inseneri väljakutse *
Turvalahenduste dokumenteerimine, teostusjooniste koostamine, väljavõtete tegemine turvasüsteemidest. Turvasüsteemide integratsioonilahenduste analüüs ja valmistamine.
Hind käibemaksuta 75 €/h
Hind käibemaksuga 91,50 €/h


Turvalahenduste auditeerimine ja kontseptsioonide väljatöötamine ning tehniline nõustamine *
Lõplik hind sõltub spetsialisti tööajast ning töö sisust.
Hind käibemaksuta 70 €/h
Hind käibemaksuga 85,40 €/h


* Väljatoodud hinnad kehtivad tööpäevadel ajavahemikus 09.00-17.00, väljaspool nimetatud ajavahemikku osutatud teenuste eest kuulub tasumisele hinnakirjas toodud hind korrutatud koefitsiendiga 1,5. Hindades ei sisaldu seadmete, materjalide ning erivahendite kulu. Kiirtööde puhul (väljaspool järjekorda) korrutatakse hinnakirjas toodud hind koefitsendiga 3,0.

112 tulekahju häireteate edastusteenus

Liitumistasu
Liitumistasu sisaldab häireedastusseadmestiku seadistamist ühe häireedastusseadme kohta. Liitumistasu ei sisalda kaablitöid ja häireedastusseadmete paigaldamisele kuluvaid abivahendeid.
Hind käibemaksuta 63 €/kord
Hind käibemaksuga 76,86 €/kord


Häire 112 teenus
Hind käibemaksuta 30 €/kuu
Hind käibemaksuga 36,60 €/kuu


Häire 112 teenus tühistusteenusega
Tühistusteenuse puhul sõlmitakse kliendiga tähtajaline leping kaheks aastaks ning häireedastusseadmestikku ei ole kliendil võimalik välja osta.
Hind käibemaksuta 35 €/kuu
Hind käibemaksuga 42,70 €/kuu


Häireedastusseadmestik
Seadmete hind sisaldab paigaldust. Seadmestikku on võimalus ka üürida – sel juhul sisaldub üüritasu Häire 112 teenuse kuutasus. Üürimise puhul sõlmitakse kliendiga tähtajaline leping kaheks aastaks.
Hind käibemaksuta 459 €/tk
Hind käibemaksuga 559,98 €/tk


Häireedastusseadmestiku hooldus
Häireedastusseadmestiku plaanilist hooldust teostatakse kord 3 aasta tagant. Tasu ei sisalda aku ega muude seadmete, materjalide ja/või erivahendite kulu. Kui Viking Security AS teostab samal objektil ATS-süsteemi hooldust, on häireedastusseadmestiku plaaniline hooldus tasuta.
Hind käibemaksuta 50 €/kord
Hind käibemaksuga 61 €/kord

Tuleohutusteenused

Tulekahju korral tegutsemise plaan
Hind sõltub objektist.
Objekti ülevaatamine ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise tegevuskava ja evakuatsiooniskeemide koostamine.


Evakuatsiooniskeem
Hind sõltub objektist.


Evakuatsiooniõppus
Hind sõltub objektist.
Õppus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Teoreetilises osas tutvustatakse töötajatele tuleohutusnõudeid ja -korraldust ettevõttes. Praktilises osas viiakse läbi tulekahju olukorra simulatsioon koos tegevuste harjutamisega.


Tuleohutuse koolitus
Hind sõltub objektist.
Erinevad koolitused sh tuletöö tegemise koolitus.


Operatiivkaart
Hind sõltub objektist.

Mehitatud valve

Püsiv mehitatud valve objektil
Hind sõltub objektist.
Teenuse hind sõltub objekti riskitasemest, turvatöötajate ülesannetest ja lepingulisest kogumahust.


Ajutine mehitatud valve objektil
Teenuse täpne hind sõltub objekti riskitasemest, turvatöötajate ülesannetest ja lepingulisest kogumahust.
Hind käibemaksuta al. 18 €/h
Hind käibemaksuga al. 21,96 €/h


Mehitatud valve üritusel
Hind sõltub objektist.
Teenuse hind sõltub ürituse laadist, turvatöötajate ülesannetest ja lepingulisest kogumahust.


Isikukaitseteenus
Hind käibemaksuta 60 €/h
Hind käibemaksuga 73,20 €/h


Meditsiiniline julgestus üritusel
Meditsiiniline julgestus sisaldab kõrgemal tasemel meditsiinilist abi ehk ALS (Advanced Life Support) võimekust, mille tagab registreeritud tervishoiutöötaja (erakorralise meditsiini õde).
Hind käibemaksuta 47 €/h, 1 meedik
Hind käibemaksuga 57,34 €/h, 1 meedik

Koolitused

Enesekaitse ja tulirelvakoolitused
Hind kokkuleppel.
Enesekaitse baaskursus või regulaarsed treeningud. Tulirelva käsitsemise baaskursus, lasketreeningud.


Esmaabiandja väljaõppe koolitus (16 tundi)
Esmaabiandja koolituse viib läbi tervishoiutöötajate riiklikus registris registreeritud tervishoiutöötaja, kes on läbinud esmaabiõpetaja koolituse ning omab sellekohast tunnistust. Õppegrupi maksimaalne suurus on 25 inimest.
Hind käibemaksuta 1164 €/grupp
Hind käibemaksuga 1420,08 €/grupp


Esmaabiandja täienduskoolitus (6 tundi)
Esmaabiandja täienduskoolituse viib läbi tervishoiutöötajate riiklikus registris registreeritud tervishoiutöötaja, kes on läbinud esmaabiõpetaja koolituse ning omab sellekohast tunnistust. Õppegrupi maksimaalne suurus on 25 inimest.
Hind käibemaksuta 540 €/grupp
Hind käibemaksuga 658,80 €/grupp


Elustamine ja AED kasutamine (2 tundi)
Praktiline baaskoolitus, kus õpitakse inimese taaselustamist äkksurma korral, sealhulgas kasutades AED aparaati ehk automaatset välist defibrillaatorit.
Hind käibemaksuta 234 €/grupp
Hind käibemaksuga 285,48 €/grupp


Infoseminar „Võimalusi agressiivsusega toimetulekuks koolis“ (3 tundi)
Seminari eesmärk on anda koolitöötajatele ülevaade erinevatest võimalustest ning seadusandlusest lähtuvatest õigustest ja kohustustest agressiivsusega toimetulekul koolis.
Hind käibemaksuta 348 €/grupp
Hind käibemaksuga 424,56 €/grupp

Inventeerimisteenused

Inventuur kauplustele
Hind sõltub objektist.
Teenuse hind on kas tüki- või tunnipõhine vastavalt kokkuleppele.


Inventuur ladudele
Hind sõltub objektist.
Teenuse hind on kas tüki- või tunnipõhine vastavalt kokkuleppele.

Raha- ja väärtuste veo teenused

Väärtasjade vedu tavasõidukiga
Üks relvastatud turvatöötaja ja soomustamata kaubik.
Hind käibemaksuta 36 €/h
Hind käibemaksuga 43,92 €/h


Väärtasjade vedu soomukiga
Kaks relvastatud turvatöötajat ja soomuk.
Hind käibemaksuta 72 €/h
Hind käibemaksuga 87,84 €/h


Lepinguline regulaarne rahavedu
Lõplik hind oleneb veetavast summast ja kliendipunkti asukohast.
Hind käibemaksuta al. 5 €/kord
Hind käibemaksuga al. 6,10 €/kord