Saada päring

Kontaktivorm

Tehnilise valve teenused

Tehnilise valve täisteenus
Hind al. 24€/kuu
Lõplik hind sõltub objektist. Autopatrulli väljasõidutasu sisaldub teenuse hinnas v.a väljasõidud valehäiretele.*


Tehnilise valve kombineeritud teenus
Hind al. 14,40€/kuu
Lõplik hind sõltub objektist. Autopatrulli väljasõidud on eraldi tasu eest.


Tehnilise valve infoedastusteenus
Hind al. 6€/kuu
Lõplik hind sõltub objektist. Autopatrulli väljasõidud on eraldi tasu eest.


Autopatrulli väljasõit
Hind 28,80€/kord


Videovalve teenus
Hind sõltub objektist ja seadmest.
Videojälgimisteenus häirete korral, videopatrullteenus, videoanalüütika teenus, valvesüsteemi kaugjuhtimine, värava-, ukse või muude seadmete kaugjuhtimine**


Häireedastusvahendi üür
Hind 4,80€/kuu
Häireedastusvahendi väljaostuhind 180 eurot (lisandub käibemaks).


Autopatrulli baseerumise tasu / Valveobjektil teostatud mehitatud valve tunnitasu
Hind 28,80€/h


Valvestamise kontrolli teenus
Hind 9€/kuu


Signaalide väljavõte
Hind 3,60€/kord
Signaalide väljavõtet on võimalik edastada tava- või e-postiga.


Autopatrullteenus
Hind al. 12€/kord
Autopatrull teostab Valveobjekti välise vaatluse kokkulepitud ajal või ajavahemikus ja/või fikseeritud marsruudil.


Võtmete hoiustamine
Hind 3€/kuu


Video arhiveerimisteenus
Hind al. 15,60€/kuu


Aegvõtte teenus
Hind al. 24€/kuu
Hind sõltub objektist.


* Valehäire (häire põhjustas kliendi hooletus, seadmete rike, loomad, niiskus, tolm, temperatuuri muutused, sulgemata sissepääsud, aknad vm avad või muud kliendist tulenevad põhjused) ning korduva väljasõidu (häire põhjus on jäänud korduvalt välja selgitamata ja/või ei ole klient tellinud tehnikut seadmete korrastamiseks ja/või Tellija Kontaktisik ei ole korduvalt käinud Valveobjektil häire põhjust välja selgitamas) puhul kuulub siiski tasumisele hind valeväljakutse eest.

** Teenuste osutamiseks on vajalik Viking Security juhtimiskeskuse poolt toetatud videosalvesti või serveri olemasolu objektil.

Tehnilised tööd *

Tehniku väljakutse
Hind 72€/h
Väljakutsetasu sisaldab kuni 1 tund tehniku tööd objektil. Väljakutsel kaugusele 40-80 km Viking Security kohalikust esindusest lisandub transpordi makse 1 (ühe) töötunni vääringus, kaugemale kui 80 km 2 (kahe) töötunni vääringus.


Tehniku täiendav töötund *
Hind 60€/h
Hind kuulub tasumisele iga esimesele tunnile järgneva töötunni eest. Arvestust peetakse 0,5 tunni kaupa.


Häireedastusvahendi ja/või valveseadmestiku lahti-ühendamine/ demonteerimine *
Hind 72€/kord
Häireedastusvahendi ja/või valveseadmestiku lahtiühendamine/ demonteerimine kaugusel 30-70 km Viking Security kohalikust esindusest lisandub teenustasule transpordi makse 1 (ühe) töötunni vääringus, kaugemale kui 70 km 2 (kahe) töötunni vääringus.


Kaughalduse teel tehniku väljakutse
Hind 30€/kord


Hoolduslepingujärgne plaaniline hooldus *
Hind oleneb seadmete tüübist, kogusest ja hooldus- intervallist.


Turva- ja nõrkvoolusüsteemide projekteerimine ja ehitamine
Hind oleneb seadmete tüübist, kogusest ja töö keerukusest.


Tehnilise inseneri väljakutse *
Hind 84€/h
Turvalahenduste dokumenteerimine, teostusjooniste koostamine, väljavõtete tegemine turvasüsteemidest. Turvasüsteemide integratsioonilahenduste analüüs ja valmistamine.


Turvalahenduste auditeerimine ja kontseptsioonide väljatöötamine ning tehniline nõustamine *
Hind al. 60€/h
Lõplik hind sõltub spetsialisti tööajast ning töö sisust.


* Väljatoodud hinnad kehtivad tööpäevadel ajavahemikus 09.00-17.00, väljaspool nimetatud ajavahemikku osutatud teenuste eest kuulub tasumisele hinnakirjas toodud hind korrutatud koefitsiendiga 1,5. Hindades ei sisaldu seadmete, materjalide ning erivahendite kulu. Kiirtööde puhul (väljaspool järjekorda) korrutatakse hinnakirjas toodud hind koefitsendiga 3,0.

112 tulekahju häireteate edastusteenus

Liitumistasu
Hind 72€/kord
Liitumistasu sisaldab häireedastusseadmestiku seadistamist ühe häireedastusseadme kohta. Liitumistasu ei sisalda kaablitöid ja häireedastusseadmete paigaldamisele kuluvaid abivahendeid.


Häire 112 teenus
Hind 31,20€/kuu


Häire 112 teenus tühistusteenusega
Hind 36€/kuu
Tühistusteenuse puhul sõlmitakse kliendiga tähtajaline leping kaheks aastaks ning häireedastusseadmestikku ei ole kliendil võimalik välja osta.


Häireedastusseadmestik
Hind 459€/tk
Seadmete hind sisaldab paigaldust. Seadmestikku on võimalus ka üürida – sel juhul sisaldub üüritasu Häire 112 teenuse kuutasus. Üürimise puhul sõlmitakse kliendiga tähtajaline leping kaheks aastaks.


Häireedastusseadmestiku hooldus
Hind 58,80€/kord
Häireedastusseadmestiku plaanilist hooldust teostatakse kord 3 aasta tagant. Tasu ei sisalda aku ega muude seadmete, materjalide ja/või erivahendite kulu. Kui Viking Security AS teostab samal objektil ATS-süsteemi hooldust, on häireedastusseadmestiku plaaniline hooldus tasuta.

Tuleohutusteenused

Tulekahju korral tegutsemise plaan
Hind sõltub objektist.
Objekti ülevaatamine ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise tegevuskava ja evakuatsiooniskeemide koostamine.


Evakuatsiooniskeem
Hind sõltub objektist.


Evakuatsiooniõppus
Hind sõltub objektist.
Õppus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Teoreetilises osas tutvustatakse töötajatele tuleohutusnõudeid ja -korraldust ettevõttes. Praktilises osas viiakse läbi tulekahju olukorra simulatsioon koos tegevuste harjutamisega.


Tuleohutuse koolitus
Hind sõltub objektist.
Erinevad koolitused sh tuletöö tegemise koolitus.


Operatiivkaart
Hind sõltub objektist.

Mehitatud valve

Püsiv mehitatud valve objektil
Hind sõltub objektist.
Teenuse hind sõltub objekti riskitasemest, turvatöötajate ülesannetest ja lepingulisest kogumahust.


Ajutine mehitatud valve objektil
Hind al. 18€/h
Teenuse täpne hind sõltub objekti riskitasemest, turvatöötajate ülesannetest ja lepingulisest kogumahust.


Mehitatud valve üritusel
Hind sõltub objektist.
Teenuse hind sõltub ürituse laadist, turvatöötajate ülesannetest ja lepingulisest kogumahust.


Isikukaitseteenus
Hind 48€/h


Meditsiiniline julgestus üritusel
Hind 45,60€/h, 1 meedik
Meditsiiniline julgestus sisaldab kõrgemal tasemel meditsiinilist abi ehk ALS (Advanced Life Support) võimekust, mille tagab registreeritud tervishoiutöötaja (erakorralise meditsiini õde).

Koolitused

Enesekaitse ja tulirelvakoolitused
Hind kokkuleppel.
Enesekaitse baaskursus või regulaarsed treeningud. Tulirelva käsitsemise baaskursus, lasketreeningud.


Esmaabiandja väljaõppe koolitus (16 tundi)
Hind 1164€/grupp
Esmaabiandja koolituse viib läbi tervishoiutöötajate riiklikus registris registreeritud tervishoiutöötaja, kes on läbinud esmaabiõpetaja koolituse ning omab sellekohast tunnistust. Õppegrupi maksimaalne suurus on 25 inimest.


Esmaabiandja täienduskoolitus (6 tundi)
Hind 540€/grupp
Esmaabiandja täienduskoolituse viib läbi tervishoiutöötajate riiklikus registris registreeritud tervishoiutöötaja, kes on läbinud esmaabiõpetaja koolituse ning omab sellekohast tunnistust. Õppegrupi maksimaalne suurus on 25 inimest.


Elustamine ja AED kasutamine (2 tundi)
Hind 234€/grupp
Praktiline baaskoolitus, kus õpitakse inimese taaselustamist äkksurma korral, sealhulgas kasutades AED aparaati ehk automaatset välist defibrillaatorit.


Infoseminar „Võimalusi agressiivsusega toimetulekuks koolis“ (3 tundi)
Hind 348€/grupp
Seminari eesmärk on anda koolitöötajatele ülevaade erinevatest võimalustest ning seadusandlusest lähtuvatest õigustest ja kohustustest agressiivsusega toimetulekul koolis.

Inventeerimisteenused

Inventuur kauplustele
Hind sõltub objektist.
Teenuse hind on kas tüki- või tunnipõhine vastavalt kokkuleppele.


Inventuur ladudele
Hind sõltub objektist.
Teenuse hind on kas tüki- või tunnipõhine vastavalt kokkuleppele.

Raha- ja väärtuste veo teenused

Väärtasjade vedu tavasõidukiga
Hind 36€/h
Üks relvastatud turvatöötaja ja soomustamata kaubik.


Väärtasjade vedu soomukiga
Hind 72€/h
Kaks relvastatud turvatöötajat ja soomuk.


Lepinguline regulaarne rahavedu
Hind al. 4,80€/kord
Lõplik hind oleneb veetavast summast ja kliendipunkti asukohast.