Saada päring

Kontaktivorm

Inventeerimine

Inventuur ei ole pelgalt raamatupidamiskohustuslaste seadusest tulenev tüütu kohustus. Kui seda teha süsteemselt ja eesmärgipäraselt, saab ettevõtja kogutud infot ära kasutada nii lao- või raamatupidamisprogrammides peetava arvestuse korrektsuse kontrollimiseks kui ka tootmis- ja äriprotsesside efektiivsemaks muutmisel.
Tagamaks kõigile ettevõtte üksustele kindlustunne, et finantsaruanded ja programmis sisalduv informatsioon varade ja varude kohta on korrektne, on äärmiselt oluline, et inventuur oleks läbi viidud kvaliteetselt, optimaalse ajakasutusega ja vajalikul perioodil. Viking Security AS alustas aastal 2015 inventeerimisteenuse pakkumisega ning on selliseid tingimusi järgiva teenuse tagamise endale eesmärgiks seadnud. Soovime olla paindlik ja usaldusväärne partner, kes suudab säästa kliendi töötajate aega ja ressurssi põhiülesannete täitmiseks.

Inventuur koosneb:

 • Ettevalmistus
  Vajaduste ja võimaluste välja selgitamine
 • Organiseerimine
  Objekti eripärade ja nõuete selgitamine inventeerijatele, transport, ajakava jne
 • Inventeerimine objektil
  Esmalt saabuvad juhid, seejärel lugejad ühes või mitmes osas
 • Tulemused
  Fikseerimine ja üleandmine, järelkontroll ja tagasiside

Inventuur ladudele

Laod ja logistikapinnad vajavad korrektset ülevaadet kaupade hetkeseisust, mis aitab hoida kontrolli all kõrgeid haldus- ja hoolduskulusid.

Kaubandussfääris moodustavad toimingud laos olulise osa toimingutest tarneahelas või selle lõigus. See ongi põhjuseks, miks pööratakse kaubanduses laomajanduse kavandamisele, arendamisele ja toimingute ratsionaliseerimisele rohkem tähelepanu.

Viking Security AS inventuur viiakse läbi innovaatilise tehnikaga. Programm võimaldab kriteeriumite ja ühikute lisamist vastavalt kliendi vajadusele ja sortimendile. Inventuuri on võimalik läbi viia kliendi laopinna aadressiga, mis lihtsustab kaubajäägi andmete võrdlust ja tagab kliendile korrektse kaubajäägi seisu edasisteks analüüsideks.

Inventuur tagab ülevaate laoseisust ja võimaldab:

 • maksimaalselt ära kasutada kogu ladustamispinda;
 • planeerida inventari ja tehnikat;
 • tõhustada protsesse.

Inventuur jaekauplustele

Kaupmehele tagavad edu õiged kaubad õigel ajal õiges kohas ning õige hinnaga. Inventuur annab kindla teave kauba hetkesisust, mis lihtsustab jaekaupluste igapäevast tegevust.

Süsteemne ja kvaliteetne inventuur annab parema teave kaupade ja toodete müügist ning  võimaldab teha optimaalsemaid tootevalikuid oma kaupluselettidele.

Kaubavoogude, puudujäägi tuvastamine ja selle tekkepõhjuse väljaselgitamine loob turvatunde kliendi edasises äritegevuses.

Jaekaupluste konkurentsieelise kujundamise oluline osa on efektiivne varude juhtimine.

Viking Security inventuur on:

 • Objektiivne – inventuuri viivad läbi sõltumatud isikud, teostame „pimelugemist“, st inventeerijatel puudub laoseisu koguse info.
 • Kiire – meil on oskuslik meeskond ja innovaatiline tehnika ning meie eesmärk on viia läbi inventuur ilma kliendi äriprotsesse segamata.
 • Individuaalne – inventuur on vastav kliendi vajadusele. Inventuuri on võimalik jaotada kaubagruppide kaupa osadeks, kuvada tulemusfailis infot mitmel erineval väljal ja formaadis.

Inventeerimise tööjõu rent

Oleme valmis Viking Security tööjõudu erandkorras projektipõhiselt välja rentima, kui kliendi enda töötajatest inventuuri jaoks ei piisa.

Lisaks oleme valmis abi osutama muudel abitöödel, kui lühikese aja jooksul on tekkinud vajadus kasutada suuremat tööjõuressurssi.

Oleme olnud abiks erinevates kaubanduses levinud tugiülesannetes:

 • komplekteerimine, pakkimine
 • riiuldamine
 • kleebiste paigaldamine

Kuidas saame aidata?

Vaata videost, kuidas inventeerimisteenus toimib

Kas osutate teenust üle Eesti?

Osutame teenust üle Eesti.

Meil on kaks põhimeeskonda Tallinnas ja Tartus ning lähiajal lisandumas Pärnu meeskond, et operatiivsemalt katta ära teenuse vajadus kogu Eestis.

Kuidas teenust hinnastatakse?

Kliendi tegevusvaldkonnast ja soovist lähtuvalt, kas töötunnipõhiselt €/h või inventeeritava kauba koguselise jäägi põhiselt, inventuuri jooksul loetud tükkide põhjal €/tk.

Millised eeldused peavad olema teenuse tellimiseks täidetud?

a) Inventeeritavad varad omavad koode ja on vastavalt korrektselt märgistatud;

b) Varade algandmetest on võimalik teha väljavõtet, mis kajastaks infot vähemalt kolmel väljal: toote kood; nimetus; ühik;

c) Inventeeritavad pinnad on ette valmistatud ja ligipääsetavaks tehtud;

Kui kiiresti jõuate uue kliendi juures inventuuri läbi viia?

Olenevalt inventeeritava objekti suurusest ja kassaprogrammi spetsiifikast on hea arvestada vähemalt 30-tööpäeva pikkuse ettevalmistusperioodiga programmi seadistamiseks.

Kindlasti on võiks ajaliselt arvestada, et enne teenusega alustamist oleks võimalus teha algandmete näidise põhjal prooviinventuur.

Uudised

Tööpakkumised

Turvalahendused jaekaubandusele

Viking Security osutab turvateenuseid jaemüügi klientidele, mille hulka kuuluvad väiksemad kauplused, supermarketid, kaupluseketid, kaubanduskeskused kui ka nende hoonete kinnisvaraomanikud. Ühendades oma teadmised uusimate tehnoloogiatega, anname oma klientidele reaalaajas kontrolli kogu nende äritegevuse üle.

Loe edasi

Turvalahendused büroodele ja kontorihoonetele

Viking Security pakub kvaliteetseid terviklahendusi kinnisvara turvalisuse eest hoolitsemisel ja haldamisel alates turvasüsteemidest, nende hooldustest, monitooringust ja häirele reageerimisest kuni tulekaitse koolituste ja kontrollini. Samuti näiteks parkimise korraldamine, läbipääsu kontroll, videovalve.

Loe edasi

Hotellid, spaad ja majutusasutused

Iga kvaliteetse klienditeeninduse kogemuse algus algab heast turvalisusest. Hotellid osutavad terviklikku teenust külalistele. Hea teenindusega peab kaasnema põhjalik turvalisus. Külaliste turvalisus on hotelli edu lahutamatu osa, sest puudulik turvakontseptsioon võib tekitada külalistele hulgaliselt riske ja kahjustada hotelli mainet.

Loe edasi

Tööstus ja logistika

Tööstusobjektide turvalisuse tagamiseks on tähtis välja töötada kompleksne ja usaldusväärne turvalahendus turvariskide maandamiseks, varguste jm kahjude vähendamiseks, töötajate koostöö maksimeerimiseks ja kasumlikkuse säilitamiseks.

Loe edasi

Väkestest ehitusplatsidest suurte objektideni

Pakume oma klientidele ehitusobjektide valveks paindlikke turvalahendusi, mis hõlmavad füüsilisi ja tehnilisi turvateenuseid ning häiretele reageerimist.
Vastavalt ehitusprojekti käigus tekkinud muudatustele kohandame ka turvateenuseid.
Pakume teenuseid alates väikestest ehitusplatsidest kuni suurte projektideni.

Loe edasi

AX PRO juhtmevaba ärivalve

Teie ettevõttele pakutav lahendus koosneb õiges mõõdus tehnoloogia ja inimese poolt osutatud teenuste kombinatsioonist, mille puhul on Teie jaoks võtmetähtsusega lihtsus ja läbipaistvus.
Meie turvalahendused on paindlikud, saades lihtsalt areneda koos Teie ettevõtte ärivajadustega – AX PRO terviklik kõrgtehnoloogiline tehnilise valve lahendus.

Loe edasi

Kodu on Sinu kindlus!

Viking Security ei paku lihtsalt valveteenuseid. Meie AX PRO koduvalve lahendus on terviklik süsteem, mis ühendab valve, video, targa kodu lahenduse ja terviseriski lahenduse eakatele.
Kahjuks juhtub enamik õnnetusi siis, kui meid kodus ei ole, või hoopis magusatel öötundidel.
Kes valvab siis, kui Sa perega soojal maal puhkust naudid, sõpradega sünnipäeva tähistad või matkarajal jalutad? Luba, et meie valvame Sinu kodu, oleme Sinu jaoks alati olemas ja kõike seda mõistliku hinna eest!

Loe edasi