Saada päring

Kontaktivorm

Vaata, kas sina täidad uusi tuleohutusnõudeid

Aasta alguses jõustus uus siseministri määrus, mis muudab oluliselt rangemaks kodudes ja autodes kasutatavate tulekustutite kontrollimise. Kustutit tuleb kontrollida sageli, kvalifitseeritud spetsialisti poolt ning detailsete juhiste järgi, vastasel korral ähvardab trahv, selgitab Viking Security tuleohutusvaldkonna juht Jaan Aia.

Jaan Aia sõnul peab selleks, et tulekustutist ka päriselt kasu oleks, seda regulaarselt kontrollima ja hooldama. «Keegi ei taha tulekahju hetkel avastada, et näiteks pulber on paakunud ja kustuti kasutu. Selleks ongi vaja aeg-ajalt kustutit kontrollida. Kahjuks kestis pikalt olukord, kus liiga palju niiöelda kontrollteenuse pakkujaid olid ebakompetentsed, sisuliselt lihtsalt toksiti kustutit formaalselt kummihaamriga ja pandi lipikule kirja, et kontroll tehtud,» selgitas Aia.

Tuleohutusjuhi sõnul on riik juba paar aastat probleemiga tegelenud ja loonud samm-sammult ohutust tõstvaid uusi nõudeid. «Juba 2021. aastast võib kontrolli läbi viia ainult ettevõte, kellel on vastav märge majandustegevuse registris. Nüüd aastavahetusel kehtima hakanud uued reeglid nõuavad, et kustutit kontrollides ja hooldades tuleb täpselt järgida tootja juhiseid või vastavat riiklikku standardit. Suund on sinnapoole, et oleks rohkem läbipaistvust ja vastutust,» ütles Aia.

Uued reeglid puudutavad sisuliselt kõiki, sest käivad ka autodes kohustuslike ja enamikus kodudes levinud tavaliste tulekustutite kohta. Mida peaks igaüks silmas pidama, et nõudeid täita? Viking Security eksperdi sõnul tuleks teada ja järgida kolme asja: kui sageli tuleb kustutit kontrollida, kes on pädev kontrolli läbi viima ning mida tuleb kontrollida.

Kustutit tuleb lasta kontrollida sagedamini, kui sa arvad

Enamik inimesi ei tea, et kohustuslikku autos hoitavat tulekustutit tuleb lasta kontrollida igal aastal. Vastasel juhul ei ole auto varustusse kuuluva kustuti nõue täidetud ja politsei võib ka näiteks muul põhjusel auto ülevaatamise käigus selle eest trahvi teha.

Toas hoitavat kustutit tuleb kontrollida iga kahe aasta tagant.

Lisaks kontrollile tuleb kustuteid lasta ka regulaarselt hooldada. Pulberkustuteid (kõige levinumad) ja süsihappegaasikustuteid tuleb üldjuhul hooldada iga 10, vahtkustuteid iga viie aasta järel.

NB! Alati tuleks vaadata, et konkreetse kustuti tootja pole kehtestanud lühemat hooldusvahemikku.

ndiselt võib turul tegutseda tegelikult ebaseaduslikke teenusepakkujaid, kes pole kvalifitseeritud riiklikult tunnustatud kustutikontrolli läbi viima. Kustuti kontrollimine tuleks tellida ainult ettevõttelt, kes ametlikult sellel alal tegutseb.

Kuidas seda tuvastada? Mine majandustegevuse registrisse, võta otsingu abil lahti ettevõtte profiil ja vaata, kas ettevõte on esitanud majandustegevusteate valdkonnas «Kontrollimine ja hooldamine» (kood algab tähtedega FKH), alaliigiga tulekustutite kontrollimine ja hooldamine.

Jälgi, et kontrollitaks kõike, mida reeglid nõuavad

Kuigi üldlevinud ja lihtne kasutada, on tulekustuti võrdlemisi kompleksne seadeldis, mille korrektne kontrollimine nõuab rida spetsiifilisi toiminguid. Need erinevad vastavalt kustuti tüübile, tootjale ja mudelile. Kontrolliteenuse osutajalt tasub küsida, mille alusel ta kontrolli läbi viib. Professionaal oskab viidata, et aluseks on kas vastava tootja juhendid või Eesti riiklik standard (EVS 933:2022).

Tuleks jälgida ja nõuda, et kontrolli lõpus koostatakse kontrolliakt. Seda, mida nõuetekohane akt sisaldama peab, saab vaadata uue määruse lisast.

Jaan Aia sõnul on äsja jõustunud uus määrus kiiduväärt täiendus, mis toob tuleohutuse valdkonda vajalikku selgust. «Mängus on siiski inimeste elud ja kodud. Määrus väärib tutvumist ja see sisaldab muudki olulist, näiteks nõudeid, kui palju peab olema kustutusvahendeid erinevates tööruumides. Kindlasti tasub endale selgeks teha, kas sinu töö juures on need nõuded täidetud ning kus asuvad sinu töökohale lähimad kustutid. Kahtluse korral tuleks tööandjalt kindlasti selgitust ja koolitust nõuda, sest selle pakkumine on tööandjale kohustuslik,» soovitas ta.

Postimees | 28. jaanuar 2023

Foto: Pexels / CC0 Licence
Pilt on illustratiivne.