Saada päring

Kontaktivorm

Silm peale: turvavaldkonna tulevik on Teie ees!

Kõiksugune tehnika areneb väga kiirelt ja see tendents leiab aset ka turvatehnika valdkonnas. Turvavaldkonnas valitseb põnev aeg, kus toimub üleminek märksa kaasaegsamatele lahendustele, mida on lihtsam paigaldada ja sealt tulenev info meile paremini kättesaadav. Tänu tarkadele lahendustele paraneb valve kvaliteet, info edastamine on täpsem ja kiirem. Viking Security arendusjuht Jaan toob välja olulisemad tulevikutrendid, mille mõju me osaliselt juba tunneme.

Tehisintellekt ja masinõpe videovalves.

Videovalvesüsteemides on üks kindel tuleviku suund tehisintellekti kasutamine. Inglisekeelset terminit AI (Artificial Intelligence) on ilmselt kõik kuulnud. Arvatakse, et tehisintellekt oskab luua algoritme, mis põhinevad õpitud tegevustel, kuid päris nii see veel ei ole. Praegu on tehisintellekti puhul kõige paljulubavam süvaõppe põhimõte. Videovalves kasutatakse sel juhul suuri piltide kogumeid, mis on klassifitseeritud sisu järgi. Selle näiteks on automaatne numbrimärgi tuvastamine. Lahenduses minimeeritakse valesid tuvastamisi selliselt, et süsteem õpib tundma erinevusi numbrimärkide ja näiteks liiklusmärkide vahel. Teine näide on veoauto eristamine sõiduautost, ilma et peaks määrama algseid reegleid, mille alusel oskab süsteem sõiduautot veoautost eristada. AI-l põhinev videovalve muudab objekti või ala valvamise efektiivsemaks. Võrdluses inimesega, kes suudab suudab korraga keskenduda ja analüüsida üldiselt ühte sündmust, siis tehisintellekt analüüsib korraga kõiki videopilte. Häire korral teavitatakse automaatselt operaatorit (kasutajat).

Analüütika videovalves (sh näotuvastus)

Videovalvel põhineva analüütika vastu on praegu nõudlus väga suur. Varasemalt olid videoanalüütikaga süsteemid kallid ja seda saadi lubada suure eelarve puhul. Nüüdseks on see muutunud märksa taskukohasemaks. Samuti on süsteemi kasutuselevõtt lihtsam kui kunagi varem. Eelkõige seetõttu, et seadmete (analüütikaga kaamerad, suure jõudlusega serverid, tarkvara) maksumus on oluliselt langenud. Samuti on analüütika usaldusväärsem ja ei nõua pidevat tehnilist tähelepanu. Tänu sellele on nõudlus erineva alalüütika järgi kasvanud: liikumise tuvastus, nn maskimine, inimeste loendamine, järjekorra jälgimine jne. Mida aeg edasi, seda rohkem leiab videoanalüütika ka rakendust.

Eraldi toome välja näotuvastuse tehnoloogia. Kui jätta kõrvale juriidilised nüansid, siis on see kindlasti hea vahend üldise turvalisuse tõstmisel. Tehnoloogia ja algoritmid, mis on seotud näotuvastusega, on juba niivõrd arenenud, et nende kasutamine on juba oluliseks abiks. Olgu selleks siis ametivõimudele huvipakkuvate isikute leidmine või ustest läbipääsu tagamine.

Läbipääs nutiseadmetega (Mobile Access)

Läbipääsusüsteemide üks tuleviku trendidest on mobiilse läbipääsu kasutamine. Kui üldiselt on harjutud, et elektroonilise läbipääsu jaoks on meil kaasas plastikust kiipkaart, siis järjest enam liigub füüsiline kaart oma läbipääsuõigustega mobiilsesse seadmesse (nutitelefon, tahvelarvuti, nutikell). Tegemist on virtuaalse kaardiga, mis seotakse konkreetse isiku valduses oleva mobiilseseadmega. Võib isegi öelda, et kaardihaldus muutub seeläbi pigem isikuhalduseks. Füüsilise kaardi korral on selle edasi andmine või sattumine kellegi teise valdusesse ainult üks lihtne liigutus. Oma mobiilseseadme andmine või sattumine kellegi kätte on oluliselt väiksema tõenäosusega. Füüsilistelt kaartidelt virtuaalsetele liikumise üks idee on muuhulgas, et süsteem tuvastaks isikut mitte kaarti.

Perimeetri ja territooriumi kaitse

Termokaamerate hinna soodsamaks muutumisega leiavad need kasutust üha enam perimeetri- ja territooriumivalves. Termokaamera katab palju pikema lõigu kui tavaline kaamera koos liikumisanduriga. Õige seadistuse korral toimub soojusliikumise tuvastamisel palju vähem valehäireid, kui näiteks mikrofonikaabliga süsteemi kasutamisel. Ilmastikuoludest lähtudes võib mikrofonikaabliga varustatud aiale tekkida jää, mis muudab süsteemi omadusi selliselt, et hakkavad tekkima valehäireid. Termokaamerate puhul seda muret ei ole. Siinkohal olgu öeldud, et tegemist on küll erinevate süsteemide ja lahendustega, aga küsimus on lõppeesmärgis. Ei saa unustada, et igal asjal võivad olla omad nõrgad kohad, millega tuleb erinevates tingimustes paigaldamisel arvestada. Mõistlik on konsulteerida oma ala spetsialistiga, kellel on piisavalt reaalseid kogemusi.

Ootame põnevusega, mida turvatehnikal meile lähiaastatel pakkuda on. Mujal maailmas on paljud uudsed tehnilised lahendused juba kasutusel, kuid Euroopas eeldab see vastavust regulatsioonidele ja seadustele. Lõpptarbijale on tehnika areng kindlasti kasulik, kuna tööjõukulude märkimisväärne kasv on tarbijad suunanud leidmaks alternatiive. Töökindel, kiire, täpne ja masinõppel toimiv turvasüsteem aitab lahendada paljud murekohad, mida kohapeal olev valvur ei suuda. Tekib küsimus, millise tehnika ja turvalahenduse hoolde oma vara usaldada? Ühest vastust sellele ei ole, kuid eelkõige tasub alustada konsultatsioonist spetsialistiga, kes vastavalt objekti eripäraga juba eesmärgipärase lahenduse leiab.