Saada päring

Kontaktivorm

Teadaanne ettevõtete ühinemisest

Teavitame, et vastavalt 26.09.2023 sõlmitud ühinemislepingule oleme jõudnud lõpuni protsessiga, millega ühinevad Viking Security AS-ga ettevõtted SKARABEUS Julgestusteenistus OÜ ning Caesari Turvateenistuse Aktsiaselts. Viking Security AS-i (ühendav ühing) ning Skarabeus Julgestusteenistus OÜ ja Caesari Turvateenistuse Aktsiaseltsi (ühendatavad ühingud) ühinemisotsus vastu võetud 27.10.2023 ning ühinemine kanti äriregistrisse 13.12.2023.

Caesari Turvateenistuse Aktsiaselts on üks vanemaid Eestis asutatud turvaettevõtteid, mis on osutanud turvateenuseid alates 1994. aastast. Ettevõte osutab mehitatud valve-, patrulli- ja tehnilise valve teenuseid ning turvasüsteemide ehitust ja hooldust Harjumaal. Ettevõtte käive 2022. aastal oli 727 tuhat eurot ja seal töötab 31 inimest.

SKARABEUS Julgestusteenistus OÜ on üle-Eestiline turvaettevõtja osakondadega Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Kesk-Eestis, mis osutab mehitatud valve-, patrulli- ja tehnilise valve teenuseid. Ettevõtte käive 2022. aastal oli 3,1 miljonit eurot ja seal töötab 168 inimest.

Viking Security AS käive 2022. aastal oli 15,1 mln eurot, millega ollakse Eestis turuosalt kolmandal positsioonil. Tegevusvaldkondadeks on turvalahenduste loomine, turvasüsteemide projekteerimine, ehitus ja hooldus, mehitatud ja tehnilise valve teenused, sularahavedu, tuleohutusteenused ja inventeerimisteenused.

Ettevõtete ühinemine võimaldab luua tugeva ja võimeka turvaettevõtte ja annab positiivset sünergiat läbi tugeva valdkonna oskusteabe liitmise, tegevusvõimekuse kasvu ja kuluefektiivsuse. Ühinemise tulemusel saame pakkuda kõigile klientidele veelgi paremaid teenuseid.

Vastavalt 26.09.2023 sõlmitud ühinemislepingule on nii Skarabeus Julgestusteenistus OÜ kui Caesari Turvateenistuse Aktsiaseltsi õigusjärglaseks Viking Security AS.

Alates 13.12.2023 lähevad ettevõtete omandamise tulemusel kõik ettevõtete vara ja lepingud tervikuna ning muutmata kujul üle Viking Security AS-ile. Turvateenuste osutamist jätkatakse ärinime Viking Security AS all.

Arvestades eelpool mainitut on alates 13.12.2023 Teiega sõlmitud lepingute uueks pooleks ning õiguste ja kohustuste täitjaks Viking Security AS (registrikood 10026845). Teie jaoks mingeid täiendavaid toiminguid ettevõtte üleminek kaasa ei too.

Täiendavate küsimuste korral palun pöörduda oma senise kliendihalduri poole, kes kõik jätkavad tööd ühendatud ettevõttes või üldkontaktidel e-posti aadressil info@vikingsecurity.ee ja +372 671 1080.