VALVEKESKUS

Mis toimub kaubanduskeskustes?

//Mis toimub kaubanduskeskustes?

Mis toimub kaubanduskeskustes?

Heaolu ja turvalisuse küsimus kaubanduskeskustes seob erinevaid osapooli. Kaupluste külastajatele on oluline mõnus keskkond – ostlemiseks kui ka vaba aja veetmiseks. Keskuse rentnikel on vaja oma klientidele tagada meeldivad ostutingimused. Keskusele tervikuna on see-eest oluline, et maja oleks täis rahulolevaid rentnike, kelle äritegevus sujub. Niisiis, turvatunne on kõigile äärmiselt oluline, märkimisväärne osa selle tagamisel on turvaettevõttel. Viking Security Tartu turvajuhid Tambet ja Magnus vastutavad Tartu kolme kesklinna keskuse heakorra eest. Milliseid probleeme esineb ja kuidas on suudetud tagada kord?

Peamised probleemid

Murekohti on väga erinevaid, millega suuremad kaubanduskeskused võitlevad. Eesmärk jällegi ühine: tagada keskuse töötajate, rentnike ja külastajate rahulolu.

  • Vargused – nii pisemaid kui suuremaid vargusi tuleb ette iga päev. Juba turvamehe nähtaval olek võib mõjuda potentsiaalsele pikanäpumehele nii, et varas loobub oma esialgsest plaanist. Küll aga laiemas mastaabis vargustega võitlemisel on paratamatult vajalik õiguslik vastutus. Mõjuvat rolli mängib varguste tagantjärgi tuvastamine videovalve abil. Kui sama isik tekitab uusi probleeme, siis on juba olemas andmed, mida koos videosalvestistega politseile üle anda. Tulemuslik töö hõlmab nii varguste ennetamist, tõkestamist kui ka hilisemat analüüsi.
  • Joobes isikud – ebameeldiv hais ja vääritu käitumine teiste keskuste külalistega on tuttav vaatepilt. Taoliste isikutega tuleb koheselt tegeleda, kuna lisaks ebameeldivale olekule võivad nad ohtu seada nii enda kui ka teiste külastajate elu või tervise. Tartu turvajuhid oskavad siinkohal tuua mitmeid erinevaid näiteid, kus alkoholi tarvitanud eluheidikud tulevad kaubanduskeskustesse külmemal ajal sooja otsima. Inimlikust seisukohast on nende häda mõistetav, kuid ka turvatöötajalt oodatakse situatsioonis sekkumist. Mõnikord leiavad n-ö elu hammasrataste vahele jäänud isikud mõnusa nurgakese hoopis keskuse välisterritoorimil, kus magama jäädes riskivad alajahtumisega. Keskuste mitme tasandiga pinnad, klaasaknad, eskalaatorid võivad samuti joobes isikutele ohtlikuks osutuda. Alles hiljuti kukkus üks purjus mees keskuse fuajees alevasse lillepotti, lõhkudes nii iseenda kui ka hoone sisustuse.
  • Noortekambad – praegu üheks suurimaks probleemiks, kuna paljudel kõurikutel on tekkinud karistamatuse tunne. Nad ei võta kuulda vanemaid kaaskodanike ning on lärmakad ja ebaviisakad kõigi teiste suhtes. Keskuses sees lasevad nad valjult muusikat ja kihutavad tõukeratastega. Sellised tegevused on samuti ebameeldivad, mõnikord koguni ohtlikud. Kohati tarvitavad alaealised alkoholi ja suitsetavad keskuse ümbruses. Olukorra lahendamine nõuab olulist ressurssi, kuna murelastega on sunnitud tegelema turvaettevõte, noorsoopolitsei, noorsootöötajad, aeg-ajalt ka kiirabi ja paljud teisedki. Väiksemate rikkumiste puhul ei ole eesmärgiks kohene karistamine, vaid esmane on kasvatuslik tegevus – korduv selgitamine ja õiguskuulekale teele suunamine.

Järjepidevus viib sihile

Ometi on olukord kolmes Tartu kesklinna keskuses sedavõrd hea, et kiitust jagavad nii keskuste juhid kui ka politsei. Viking Security Tartu turvajuhtide s