Saada päring

Kontaktivorm

8 põnevat küsimust turvatöötaja kohta, mille vastust Sa varem ei teadnud

Kindlasti oled Sina ise või Sinu lähedane mingil põhjusel kokku puutunud turvatöötajaga. Tihtipeale loetakse seda pigem negatiivseks kogemuseks, kuid teisipidi on turvatöötajast ka palju abi. Lisaks oma põhiülesandele, milleks on korra tagamine ja vara kaitsmine, hoolitseb turvatöötaja meie kõigi heaolu eest. Eelkõige on tegu isikuga, kes võimalusel meile kõigile abiks on.

Nõnda pöördutaksegi turvatöötajate poole olukordades, kus pisike laps on poelettide vahel kaduma läinud. Turvameeskonna kiire tegutsemine aidanud lapsel jõuda tagasi enda vanemate juurde. Samuti on turvameeskond lahendanud mitmeid eraisiku probleeme seoses varguste, kaotatud asjade või plekimõlkimistega parklastes – seda kõike mõistagi võimaluste piires. Ette on tulnud ka olukordi, kus turvatöötajatel on vaja abistada inimesi, keda on tabanud terviserike. Turvatöötaja töö on palju mitmekülgsem, kui lihtsalt pätipoiste püüdmine. Erineva ohutasemega olukordades tuleb oskuslikult käituda ja suhelda.

Tihti tekivad inimestel mitmed küsimused seoses turvatöötaja tööga. Viking Security koolitusjuht Juhan Aia toob järgnevalt välja vastused enimlevinud küsimustele, mis on tekitanud elavaid arutelusid koolitustel, klientide pöördumistele vastamisel, kuid ka turvatöötajate või isegi Juhani enda sõprade-tuttavate hulgas. Küsimuste sõnastus on muutmata kujul, seega on nendes mõned kõnekeelsed ja pisut emotsionaalsed väljendid. Vikingi koolitusjuht selgitabki lahti, kuidas siis asjad õigupoolest on.

Miks turvatöötaja jälgib kogu aeg just mind?

Tavaliselt toimub kaupluse jälgimine videovalvesüsteemi abil, mõnikord ka vahetult – turvamees viibib müügisaalis. Kui kaupluses viibib näiteks 100 inimest, pole ilmselt võimalik, et turvatöötaja neid kõiki kogu aeg jälgib. Olen ka ise kliendina müügisaalis tundnud, et mõnikord võib selle „kahtlusaluse“ tunde tekitada turvamehe tõsine ja justkui süvitsi hindav pilk. Turvatöötajad hoiavad müügisaalis toimuval pidevalt silma peal, ilma et alati kedagi konkreetselt kahtlustaks.

Kas mul peab olema enne kauplusesse sisenemist iga kaasas oleva asja kohta tšekk?

Ei pea, kuid on ainult tervitatav, kui tšekk on olemas. Kui turvatöötaja peab isiku kinni süüteo (näiteks varguse) kahtluse tõttu, peab see olema põhjendatud: turvatöötaja ise näeb või pealtnägijad osutavad või muud asjaolud annavad viitavad sellele. Ainuüksi tšekki puudumine pole asjaolu, mille tõttu saaks väita, et kauba eest on maksmata. Iga asja kohta ei saagi olla tšekki. Loomulikult laheneb mis tahes põhjustel tekkinud arusaamatus kiiremini, kui ostutšekk on kaasas.

Kas ma võin toodet tarbida enne kassat?

Kaupluse kassas toimub ostu-müügi tehing, mille käigus kauplus annab omandi (toote) üle kliendile. Kui tehingut pole toimunud (klient pole veel kauba eest maksnud), siis on toode kaupluse oma, st kliendi jaoks võõras vara. Igati mõistetav on näiteks olukord, kus palaval suvepäeval poodi tulnud lapsevanem võtab riiulist pudeli vett ja annab sealsamas oma lapsele juua. Suhtume inimlikult ja lähtume klienditeeninduse headest tavadest: peaasi et kassas toote eest tasutakse.

Miks mind peeti ilma põhjuseta kinni, kuigi ma pole milleski süüdi?

Paraku kõik inimesed aeg-ajalt eksivad. Nii teeb mõnikord valesid järeldusi vihje andnud klient, kaupluse töötaja või turvatöötaja ise – tekib ekslik kahtlus. Õiguslikult räägitakse turvatöö mõistes süüteo kahtlusest. Süütegu menetleb politsei ja lõplikult õigust mõistab kohus. Videosalvestiste põhjalik tagasivaatamine võtab mõnikord aega. Kohepeal tuleb kiiresti vastu võtta otsus, kas klienti kontrollida või mitte. Hoolika ja põhjaliku jälgimise abil, mille olulisust pidevalt töötajatele rõhutame, tahame nende eksimuste arvu hoida võimalikult minimaalsena ja õiguskuulekaid kliente mitte tülitada.

Kas ma pean minema turvaruumi ja oma asju ette näitama?

Turvatöötaja võib selgitada, paluda ja teha ettepaneku turvaruumi minemiseks ning asjade vabatahtlikuks ettenäitamiseks. Isikul aga sellist kohustust ei ole. Eesmärk on vahejuhtum lahendada ilma liigse avaliku tähelepanuta ja kliendi jaoks ajasäästlikumalt. Niipea kui välistatakse süüteo kahtlus, saab lasta külastajal minna. Enne seda ei tohi kinnipeetu kuskile ära minna. Turvatöötaja ülesanne on eelkõige lahkumise takistamine, kuniks asjaolud selged. Ilmselgelt on oluline, et ka turvatöötaja selgitaks kaupluse külastajale põhjalikult juhtumi osapoolte õigusi ja kohustusi.

Miks mõnikord väänatakse ühte pätti mitmekesi?

Füüsilise jõu kasutamine on õigustatud, kui süüteos kahtlustatav üritab põgeneda või koguni ründab turvatöötajat või ohustab muul moel. Juhul kui turvatöötaja on sunnitud üksi õigusrikkujat ohjeldama, tuleb kasutada jõudu intensiivsemalt, mistõttu on suurem vigastuste tekkimise oht. Samuti on rohkem ohustatud ka turvatöötaja ise. Pealegi ei pruugi n-ö üks ühele kinnipidamine kulgeda väga sujuvalt ja häirib rohkem kaupluse külastajaid. Niisiis, kui vähegi võimalik, kaasatakse kinnipidamisel võimalikult palju töötajaid.

Kas ruumis sees tohib pipragaasi kasutada?

Pipragaasi võib turvatöötaja kasutada juhul, kui ohus on kellegi elu või tervis, olukord on selleks sobiv ja ohtu pole võimalik kuidagi teistmoodi kõrvaldada. Reeglina tulebki pipragaasi kasutamine kõne alla elu või tervist ohustava ründe korral. Siseruumides küll proovitakse vältida pipragaasi kasutamist, kuid mõnel äärmuslikul juhul ei ole muud võimalust. Üha rohkem võetakse kasutusele lokaalsema toimega gaasipihusteid, et kõrvalisi inimesi võimalikud vähe häirida.

Turvamees ei naerata vist kunagi?
Naeratab 🙂