Saada päring

Kontaktivorm

Turvateenuste valdkonna laienemine

Tallinna Kaubamaja Grupp AS (edaspidi TKM Grupp) tütarettevõtja Viking Security AS omandab 100% SKARABEUS Julgestusteenistus OÜ osadest. Tehing viiakse lõpule pärast vajalike kooskõlastuste saamist Konkurentsiametilt ja täiendavate toimingute läbi viimist. SKARABEUS Julgestusteenistus OÜ osakapital on 2556 eurot.

SKARABEUS Julgestusteenistus OÜ on üle-Eestiline turvaettevõtja osakondadega Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Kesk-Eestis, mis osutab mehitatud valve-, patrulli- ja tehnilise valve teenuseid. Ettevõtte käive 2022. aastal oli 3,1 miljonit eurot ja seal töötab 168 inimest.

Viking Security AS käive 2022. aastal oli 15,1 mln eurot, millega ollakse Eestis turuosalt kolmandal positsioonil. Tegevusvaldkondadeks on turvalahenduste loomine, turvasüsteemide projekteerimine, ehitus ja hooldus, mehitatud ja tehnilise valve teenused, sularahavedu, tuleohutusteenused ja inventeerimisteenused.

SKARABEUS Julgestusteenistus OÜ osaluse omandamine võimaldab Viking Security’l tugevdada oma kõigi valdkondade äritegevust. Kahe ettevõtte ühinemine annab positiivset sünergiat läbi tugeva valdkonna oskusteabe liitmise, tegevusvõimekuse kasvu ja kuluefektiivsuse. Tehing loob võimaluse jätkata edukat kasvu ja arendada uusi teenuseid.

Tehing ei ole käsitletav olulise osaluse omandamisena ega tehinguna seotud isikuga NASDAQ Tallinna Börsi reglemendi osa “Nõuded Emitentidele” tähenduses ega avalda olulist mõju TKM Grupi tegevusele. TKM Grupi nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingutest muul viisil isiklikult huvitatud.

Ametlik börsiteade leitav siit!