Saada päring

Kontaktivorm

Kuidas aitab turvafirma tehtud inventuur kaupluse kahjusid ennetada?

Kaubandusettevõtete juhid on sageli küsimuse ees, kas kaubakadude tõttu on mõistlik tööle võtta turvatöötaja või panustada elektroonilisele valvele. Tegelikult on olemas üks veel võimalus: osta turvafirmalt sisse inventuuriteenus.

Mehitatud valve funktsioon kaubanduses on varade kaitse ehk kaubakao kaitsmine ja avaliku korra tagamine, et nii töötajad kui ka kliendid tunneksid end hästi. Samuti omab turvatöötaja klienditeeninduslikku esindusfunktsiooni, mis nõuab head organiseerimisvõimet ning suhtlemisoskust. Logistilised probleemid, pikanäpumehed, alkoholijoobes korda rikkuvad isikud, lärmakad alaealiste kambad, sisevargused – kõiki neid probleeme peab hea turvatöötaja märkama, oskama ennetada ja vajadusel lahendada.

Väga vale on mõelda, et kui kaupluses on turvatöötaja, pole vaja klienditeenindajal enam millelegi mõelda ja enda ümbrust jälgida. Parim tulemus sünnib siiski ikka koostöös ning seetõttu on väga oluline  turvaettevõtte ja kaupluse omavaheline tihe suhtlus – nii mõlemale poolele suunatud koolitused kui ka turvatöötaja jooksev instrueerimine ja viisakas tähelepanu juhtimine asjadele, mis aitavad poe turvalisust suurendada.

Selleks, et turvatöötaja talle panustatud raha tagasi teeniks, peaks ta pakkuma oma tööga peale füüsilise kohaloleku lisaväärtust. Kogenud turvatöötajad teavad, millele on mõttekas panna turvaelemente ning kontrollivad, kas need on korralikult paigaldatud. Nad peavad silmas kaupa riiulil ning kahtluse korral vaatavad läbi turvalinte ning aitavad mõelda kauba turvalisemale ümberseadmisele. Hea turvatöötaja tegeleb pidevalt analüüsiga ja reageerib igale kahtlasele isikule ning anomaaliale kaubariiulites või kassades.

Tänapäevased tehnilised võimalused ei eelda, et igas teie kaupluses peab olema mehitatud valve kogu avamisaja kohapeal, vaid üks turvatöötaja saab läbi kaamerate jälgida korraga 3-4 poodi ning teatada vargusest või avaliku korra rikkumisest koheselt kõige lähemal asuvale patrullile. Kombineeritud valveteenus on efektiivne ning samas kaupluseketile soodsam kui igasse poodi turvatöötaja palgata.

Sisseostetud inventuur on kiirem, efektiivsem ja soodsam

Lisaks saab turvafirma aidata teha efektiivset analüüsi- ja ennetustööd. Kui teie kaupluses on muresid kauba puudujääkidega, kaasake turvafirma pädevad töötajad inventuuri tegemisse, sest just inventuurist selguvad enamikud kaupmehe kaubakadudega seotud probleemid.

Esimene mure seoses inventuuridega on kauplustel sageli nende kiirus – ühe ööga soovitakse teha ära kogu kaupluse inventuur, et järgmisel päeval saaks pood taas normaalselt toimida. Siit lähtub, et kaubakadude taga ei pruugigi olla vargused, vaid inimlik eksimus, kui terve päev tööl olnud inimene pärast tööd väsinult veel mitu tundi kaupa loendab. Juba seetõttu on mõistlik palgata inventuuri tegema eraldi professionaalid, kes teevad selle ära efektiivselt ja korrektselt.

Teiseks teevad kogemustega inventuuritegijad kauba loendamisega samaaegselt kaubapõhist analüüsi, aidates välja selgitada, milliste kaubagruppide probleemidega tasub eelkõige tegeleda. Selge on see, et absoluutselt iga toodet ei suuda keegi valvata, kuid täpselt selle informatsiooni – mida,­ miks ja mismoodi kaupa kaitsta – saabki korrektselt läbiviidud inventuurist.

Väga tähtis on, et inventuuri teeksid kogemustega inimesed, kes tegelevad sellega rohkem kui kord või kaks aastas, sest see annab neile oskuse tegutseda kiirelt ja täpselt ning oskuse analüüsida tulemusi. Esiteks annab see kaupmehele kokkuhoiu ressursside näol, sest kogemustega töötajad on kiiremad ning teiseks on oluline ka neutraalsus – väljastpoolt palgatud töötajad teevad inventuuri puhtalt lehelt, omamata eelarvamusi ning mõtet tulemustega manipuleerida. Viking Security pakub inventuuri läbiviimiseks lisaks väljaõppinud inimestele oma tarkvaralist lahendust.

Inventuurist võivad välja tulla nii sise- kui ka välisvargused, valesti lattu võetud kaubad või korduvad vead kauba lugemisel. Läbimõtlemata asju tehes tulemuseni ei jõua, vaid probleemid kerivad end ahelreaktsioonina edasi – näiteks kes on korra varastanud, teeb seda veel ja enamasti eskaleeruvalt, kuni vahele jääb. Kui inventuuri tulemused on käes, töötab turvafirma välja edasised sammud: rutiinsed kontrollid, kassavalve ja vahepealsed kaubalugemised. Järgmised tulemused saab koos järgmise inventuuriga, mis on kindlasti rõõmustavamate tulemustega.

Koostöö tegemiseks turvafirmaga tuleb olla kindel tema taustas: oma kauplust ja kaupa kaitsma tuleb palgata korrektne ettevõte, mis kuulub Eesti Turvaettevõtete Liitu. See annab kvaliteedigarantii, et tegemist on ausa teenusega ning see ettevõte maksab korrektselt makse. Turvateenuse hind kujuneb aga kaupmehe nõuetest: mitut keelt peaks turvatöötaja oskama ning kui kvalifitseeritud inimesi palgata soovitakse.