Elektroonilised võtmekapid

Oleme Morse Watchmans KeyWatcher võtmekappide ametlik esindaja ja maaletooja. KeyWatcher võtmekapp on oma ülesehituselt metallkappidest koosnev süsteem – kappide arvu määrab võtmekohtade arv (ühes kapis saab sõltuvalt kapi suurusest olla maksimaalselt 48 või 96 võtit), mis 144 võtmekoha puhul jaotub 2 kapi vahel (ühes kapis 96 kohta ja teises 48 kohta). Süsteem on vabalt laiendatav kappide lisamise teel. Kõikide kappide kohta on üks keskne juhtplokk, LCD ekraan ja sõrmistik või puutetundlikekraan ja kaardilugeja.

Süsteem ei ole üles ehitatud arvuti baasil, vaid riistvaralise juhtploki baasil. Arvuti saab süsteemiga ühendada arvutivõrgu kaudu ja see võimaldab mugavamalt teostada võtmekapi programmeerimist, juhtimist ja sündmuste väljatrüki tegemist, kuid kõike seda saab teostada ka ilma arvutita võtmekapi sõrmistikult. Võtmekapi arvutiga ühendamisel küsitakse alati koodi, mis ei asu mitte arvutiprogrammis vaid võtmekapi mälus.

Võtmekappi saab avada distantskaardiga (hoones juba kasutusel olevad uksekaardid) ja/või kasutaja personaalse koodiga, mis avab võtmekapi välisukse ja näitab õige võtme asukoha valgussignaaliga. Kuna KeyWatcher tüüpi kapis ei ole võtmed pesades kinni, siis saab kasutaja võtta suvalisi võtmeid, kuid talle mitte lubatud võtmete võtmisel tekib alarm.

Kasutaja saab võtmekapi sõrmistikult teostada talle lubatud funktsioone – muuta oma koodi jms.

Igale võtmele kinnitatakse külge võtmehoidja („võtmesaba“), mis sisaldab unikaalset koodi ja võimaldab kõikide võtmete kindla identifitseerimise. Võtmehoidja saab lihtsalt paigaldada ja eemaldada on seda võimalik ainult lõhkumise teel.

  • Võtit võib tagastada suvalisse võtmekapi pessa.
  • Kõik võtmekapiga seotud tarkvara on eestikeelne.
  • Võtmekapp sisaldab akut, et töötada voolukatkestuse korral vähemalt 48 tundi.

Antud võtmekapid on populaarsed jõustruktuurides oma paindlikkuse, funktsionaalsuse ja turvalisuse tõttu.