Evakuatsiooniõppused

Viime läbi nii evakuatsiooni- ja tulekahju olukorra õppusi. Tuleohutuse enesekontrolli kohustusega asutustes viiakse evakuatsiooni- ja tulekahju korral tegutsemise õppus läbi vähemalt kord aastas, tagamaks ettevõtte töötajatele teadmised tegutsemiseks tulekahju korral.

Õppus koosneb kolmest osast:

  • Teoorialoeng
  • Praktiline evakuatsiooniharjutus
  • Tulekustutite käsitsemise harjutus

Õppuse kohta koostame kirjaliku kokkuvõtte, mida tuleb töötajatele tutvustada ühe kuu jooksul.

Meie koolitajad omavad tuleohutusspetsialist tase 5 kutsetunnistust.

Evakuatsiooniõppusele on kasulik lisada esmaabikoolitus, mida saab põimida praktiliste ülesannetena nii õppuse stsenaariumisse kui ka läbi viia eraldi osana.