Evakuatsiooniõppused

Viime läbi nii evakuatsiooni- ja tulekahju olukorra õppusi. Tuleohutuse enesekontrolli kohustusega asutustes viiakse evakuatsiooni- ja tulekahju korral tegutsemise õppus läbi vähemalt kord aastas, tagamaks ettevõtte töötajatele teadmised tegutsemiseks tulekahju korral.

Õppus koosneb kolmest osast:

  • Teoorialoeng
  • Praktiline evakuatsiooniharjutus
  • Tulekustutite käsitsemise harjutus

Õppuse kohta koostame kirjaliku kokkuvõtte, mida tuleb töötajatele tutvustada ühe kuu jooksul.

Evakuatsiooniõppusele on kasulik lisada esmaabikoolitus, mida saab põimida praktiliste ülesannetena nii õppuse stsenaariumisse kui ka läbi viia eraldi osana.