Tuleohutusaruanne

Koostame tulekahju korral tegutsemise plaane ja evakuatsiooniskeeme. Lihtne ja korrektne tegutsemise plaan annab töötajatele tulekahju korral selged juhised, kuidas käituda tulekahju korral. Tulekahju korral tegutsemise plaan ja evakuatsiooniskeemid tuleks regulaarselt üle vaadata ning vajadusel uuendada.

Enesekontrolli kohustusega ettevõtted peavad esitama Päästeametile 31. märtsiks tuleohutuse enesekontrolli aruande eelmise kalendriaasta kohta. Aruande koostamine on tihti asutuse juhile ebameeldiv lisakohustus. Kogu selle töö teeb Teie eest ära Viking Security tuleohutusspetsialist!

Meie tuleohutusspetsialisti abiga läheb tuleohutusalase dokumentatsiooni koostamine kiiresti ja mugavalt. Tagame, et tuleohutuse enesekontroll Teie ettevõttes toimub järjepidevalt, mitte ei seisne ainult dokumentide esitamises Päästeametile.