Tuleohutusaruanne

Enesekontrolli kohustusega ettevõtted peavad esitama Päästeametile 31. märtsiks tuleohutuse enesekontrolli aruande eelmise kalendriaasta kohta.

Aruande koostamine on tihti asutuse juhile ebameeldiv lisakohustus. Meie tuleohutusspetsialistide abiga läheb aruande koostamine kiiresti ja mugavalt ning tuleohutuse enesekontroll ettevõttes toimub järjepidevalt, mitte ei koosne ainult dokumendi esitamisest Päästeametile.