Iga ettevõtja peaks endalt aeg-ajalt küsima, kas ja mida oleks võimalik teha, et olla veelgi edukam? Üheks võimaluseks on kaubakadude vähendamine, mille tekitajateks ei ole pahatahtlikud isikud väljapoolt, vaid isikud ettevõtte seest.

Tõsist rahalist kahju võivad ettevõttele tekitavad just oma töötajad, kes tööandja usaldust mingil põhjusel kuritarvitavad. Kahju tekitamise põhjused on erinevad, kuid peamine neist on omakasu. Kuidas saavad tööandjad end sisevarguste eest kaitsta ning vajadusel pahalastele kiiresti jälile? Viking Security turvajuht Paul toob välja 3 olulist punkti mida tasub teada.

  • Info inventuuride tulemustest

Võitluses sisevarastega mängib olulist rolli põhjalik ülevaade inventuuri tulemustest. Turvafirmal on oluline olla kursis inventuuride tulemustega ning info kriitilisemate kaubagruppide kohta peaks olema alati kättesaadav, et vajadusel oleks võimalik reageerida võimalikult varases faasis. Märgates inventuuri tulemustes teatud toodetel põhjendamatult suurt kadu, siis suure tõenäosusega on tegu ettevõtte seest tuleneva ohuga. Tähtis on määratleda toote kaokoht, olgu selleks siis müügisaal, ladu, kassa või hoopiski puhkeruum. Kogu vajaliku informatsiooni olemasolul võtab turvafirma kontrolli probleemsete toodete üle ning ei lähe kaua, kui pahatahtlikud töötajad on tuvastatud.

  • Tehnilised valvelahendused

Turvatöötajatele on abiks varjatud ja statsionaarsed kaamerad. Kaamerapilti toetab hästi toimiv läbipääsusüsteem, mis võimaldab tuvastada kus ja millal isikud liiguvad. Samuti saab videovalvepildi ühendada kassvalve süsteemiga, mis aitab meil tuvastada ebakorrektseid tegevusi kassas. Tihtipeale kasutavad kassapidajad erinevaid rikastumismeetodeid andes tähelepanematule kliendile tagasi ebatäpse summa sularaha või ei skänneri läbi enda lähedaste kõiki tooteid. Tuleb ette ka olukordi, kus müüakse endale tooteid suure soodustusega või hoopiski võetakse kassast külma rahuga sularaha. Tähelepanelik turvatöötaja, kes kasutab kassavalve süsteemi, näeb kõiki kassatoiminguid reaalajas ning tänu sellele toimub ametikohta kuritarvitavate kassapidajate tuvastamine kiirelt.

  • Koostöö turvaettevõttega

Juba ka eelpool mainitud, siis kõige tähtsamaks elemendiks on kahepoolne suhtlus. Turvateenus ei saa olla passiivne ühepoolne asjaajamine, kus teenuse võtja ja teenuse pakkuja ajavad iseasja. Koostöö, kiire informatsiooni liigutamine, ühtsed eesmärgid ning põhjalik analüüs senisele koostööle – on komponendid, mis tagavad mõlemapoolse rahulolu. Viking Security töös on tavapärased organiseeritud kontrollid, mis distsiplineerivad kaupluse töötajaid olema korrektsed ja ausad. Põhjalik videoanalüüs toimunud tegevustele ja salajased piilukaamerate paigaldused on vaid üksikud tegevused, mida saab rakendada olukordades, kus töötajad ei ole oma tööandja vastu kõige ausamad.

Turvateenuse- ja seadmete hind võib teinekord tunduda liiga kõrge kuniks midagi juhtub. Samas tasub turvaettevõtet võtta kui head partnerit, kellega koostöös saab lahendada mitmeid teisi probleeme peale varaste tabamise. Suured kogemused ja oskused aitavad lahendada ka spetsiifilisemad klientide probleemid, milleks võivad olla ka need samad inimesed ettevõtte endi seest. Ausus on kindlasti üks peamiseid omadusi töötajate hulgas, mida tööandjad hindavad – olgem seda! 🙂