Septembri keskel oli au välja anda Viking Security esimene stipendium, mille koguväärtuseks oli 3000 eurot.  Kogu idee sai alguse käesoleva aasta alguses, kus järjepanu võeti meiega ühendust üllal eesmärgil, et toetaksime või sponsoreeriksime erinevaid valdkondi või isikuid. Suur nõudlus paneb asja üle põhjalikumalt mõtlema: kellele, kuidas ja miks? Kõigil meie poole pöördunud isikutel on ju üllas eesmärk toetamaks sporti, kultuuri, ravivõimalusi jne. Omavahel arutledes jõudsime ühisele tõdemusele, et kindlasti on ka meie 364 töötaja hulgas inimesi, kellele Vikingi Security toetus ära kuluks. Nii sündis idee hakata välja andma Viking Security stipendiumi – nimi küll veidi toores, kuid mõte see-eest hea.

Stipendiumi eesmärk oli edendada Viking Security töötajate tegemisi ja huve. Suurendada töötajate ja ettevõtte siduvust ning kaasata töötajaid ettevõtte tegevusse. Kõigil Viking Security töötajatel oli võimalus esitada oma idee ja kandideerida stipendiumile. Osalejatel oli suur valikuvabadus, kuna toetust võis taotleda oma lapse sportimise arendamiseks, ülikooliõpingute eest tasumiseks, lähedaste ravikulude hüvitamiseks või hoopiski ettevõtluse arendamiseks.

Kõigi esitatud projektide hulgast valiti välja 5 finalisti, kelle mõtteid soovis žürii täpsemalt kuulda. Tegu oli esimese piduliku stipendiumiga, seega žürii moodustas tõeline kahurvägi: ettevõtte juht Tannar, tehnika valdkonnajuht Einar, inventeerimisteenuste juht Ain, personalijuht Mailo ja väliskülaline Evelin. Siinkohal kasutame võimalust ja täname kõiki žüriiliikmeid!

11.septembril astusid kõik finalistid lavale ning said vabalt rääkida ja vastata mõningatele küsimustele. Peale mõningast arutelu anti kõigile osalejatele tagasiside ja kuulutati välja ka võitja. Võitja valimine ei olnud üldsegi lihtne, kuna kõik finalistid esinesid väga tublilt. Kõigi üllatuseks läks võidusumma seekord jagamisele, kus 1000-eurone stipendium läks Joosepile ja 2000 eurot Jaanile. Mõistagi huvitab kõiki, milliste ideega siis Jaan ja Joosep välja tulid?

Joosep alustas „põmakaga“ ja pani žürii dilemma ette. Ta näitas kahte pilti lastest, kus ühed istuvad nutiseadmetes, kuid teised mängivad väljas värskes õhus. Joosepi küsimus oli: millist elu Sina oma lapsele tahad? Joosepi projekti eesmärk oli Tartu Maleva Noorte Kotkaste eriala väljaõppe rikastamine varustuse soetamise abil, et noored saaksid looduses kvaliteetse väljaõppe kogenud instruktori juhtimisel. Murekoht on tõsine, kuna tänapäeva noored veedavad õues väga vähe aega ning meelsamini istutakse nutiseadmetes, mis pole kõige tervislikum valik. Joosep idee puudutas ühtpidi kõiki noori, kes saavad paremad vahendid väliõppeks – teisipidi lihtsustab see instruktorite tööd, kes suure pühendumisega oma vabad nädalavahetused lastega veedavad. Samuti rõhub see ühiskonnas laialdaselt levinud murekohale, milleks on nutiseadmete liigtarbimine. Žürii hinnangul oli tegu väga tugeva projektiga, mis oleks võinud koju viia ka täisvõidu. Paraku oli kodutöö mingil määral tegemata ehk teisisõnu oleks võinud minna veel täpsemaks. Kindlasti toome peagi ka teieni, kuidas Viking Security täpsemalt Eesti noori aidata sai.

Jaani idee seisnes kodukandi külamaja ehituse lõpetamises ja dokumentatsiooni korrastamiseks. Tuli vältida olukorda, et kohalik omavalitsus selle millalgi lammutada laseb ning kogu tehtud investeering kaotsi läheb. Nimelt on Jaan koos kohaliku kogukonnaga püstitanud ja korrastanud ca 50 m2 üldpinnaga vana palkmaja, mis võiks olla kogu küla südameks tähtpäevadel ja üritustel. Tähtis on, et külamaja dokumentatsioon saaks korda veel selle aastanumbri sees. Lisaks Jaani perele oleks see kasulik kogu külale, edendades maaelu. Žürii arvates oli Jaani projekti tugevuseks väga põhjalik ideaalilähedane ettevalmistus. Palju tööd on juba eelnevalt  tehtud ja stipendiumi toel suudetakse tagada kogukonnale vajalik külamaja.

Kindlasti täname kõiki Vikingi töötajaid, kes saatsid enda ideed ja mõtted stipendiumi esimeses voorus, kuid paraku ei osutunud valitute sekka. Oleme kindlad, et neid inimesi on veelgi rohkem, kes soovivad ise teisi aidata või kellele üheskoos abiks olla. Ettevõtte juhi Tannari meelest tasub just mõelda suuremalt ja näha laialdasemat pilti, et üheskoos veelgi rohkem ära teha. Konkurss on küll lõppenud, kuid oodatud on kõiksugused ideed, kuidas järgmine aasta stipendiumi konkurssi paremaks teha. Ei tohiks unustada, et taoline võimalus on ainult Viking Security töötajatel ja ilma proovimata ju võita ei saa. Niisiis, innustame juba täna mõtlema, missuguse projektiga osaleda järgmine aasta – võita võiks just Sina?