Läbipääsusüsteemid

Projekteerime, paigaldame ja hooldame läbipääsusüsteeme. Sarnaselt häire- ja valvesüsteemidega lähtume ka läbipääsusüsteemide planeerimisel objekti eripärast, suurusest ja vajadusest seda hiljem vastavalt soovile laiendada. Igapäeva töös puutume enim kokku järgnevate läbipääsusüsteemide tootjatega: Inner Range, FoxSec.