VALVEKESKUS

Esmaabikoolitus

//Esmaabikoolitus
Esmaabikoolitus2020-07-07T11:12:13+00:00

Esmaabikoolitused

Esmaabi on imeline kunst, mille valdamine võib päästa inimelu. Need on sõna otseses mõttes: eluks vajalikud oskused! Koolitused sisaldavad nii teooriaosa kui ka hulgaliselt praktilisi harjutusi, mis tõstavad õppija enesekindlust ja kinnistavad vältimatu abi osutamise valmidust reaalseks olukorraks. Õppeprotsess on vägagi realistlik: simuleeritakse haigushooge ja kasutatakse elustamisnukke, AED õppemasinat, haavamulaaže, kunstverd ning palju muid näitlikustavaid õppevahendeid.

Ettevõtte või asutuse esmaabiandjal tuleb läbida vähemalt 16-tunnine õppekava ning iga kolme aasta järel täienduskoolitus (vähemalt 6 tundi). Nimetatud koolituste minimaalne maht ja õpiväljundid on sätestatud tervise- ja tööministri määrusega. Samaväärne 16-tunnine esmaabikoolitus on nõutav näiteks ka relvaloa taotlemisel. Mahult sama, kuid pisut spetsiifilisema sisuga on mootorsõidukijuhi esmaabikoolitus, mis keskendub esmaabile liiklusõnnetuse olukorras.

Muudel juhtudel kooskõlastatakse täpne maht ja õpiväljundid koolituse tellijaga.