Turvateenus üritustele

See teenus on mõeldud nii avalike ürituste kui ka eraürituste jaoks. Viking Security professionaalne meeskond tagab kõigi turvalisuse ja heaolu. Teeme ära suure töö juba enne ürituse toimumist, hinnates riske ja tuvastades võimalikud ohuolukorrad. Loome läbimõeldud turvaplaani ning kooskõlastame selle teenuse tellijaga. Seesugune eeltöö aitab kaasa kogu ürituse muretumaks ja sujuvamaks läbiviimiseks. Kuulame ära kõik kliendi soovid ja teeme omapoolsed ettepanekud, lähtudes endi kogemustest. Viking Security meeskonda juhib kogemustega turvajuht. Turvatöötajatel on olemas vastavad oskused ja vahendid, et tagada kliendi üritusel kord ja turvalisus.

Samuti tuleks tähelepanu pöörata üritusel osalejate tervislikule seisundile, tagades kiire ja asjatundliku abi haigushoogude või traumade korral. Pakume kõrgemal tasemel esmaabi võimekust: elustamisvahendid (hingamiskott, AED) ja põhjalik traumavarustus. Kui üritus toimub veekogu läheduses, on mõistlik lisada vetelpääste teenus.