Väärtasjade vedu

Väärtasjade transpordi objektideks võivad olla sularaha, väärisesemed ja -metallid, dokumendid, andmekandjad, kunstiteosed ning muud kõrget väärtust ja riski omavad esemed. Veo lähte- ja sihtpunktid võivad olla nii Eesti Vabariigi piires kui ka välismaal, kuhu saame pakkuda turvalist lennu-, laeva või maanteetransporti.

Väärtasjade veoteenust osutatakse kliendi tellimuse alusel vastavalt lepingus sätestatud tingimustele.