Automaatsed tulekahjusignalisatsioonisüsteemid

Projekteerime, paigaldame ja hooldame automaatsed tulekahjusignalisatsioonisüsteeme. Pikaajaline kogemus keskmiste ja suurte objektide ATS süsteemide välja ehitamisel on andnud teadmised, mis aitavad ette näha nende projekteerimisel ja paigaldusel tekkida võivaid kitsaskohti. Seetõttu lahendame need kõiki nõudeid arvestades juba aegsasti. Igapäeva töös puutume enim kokku järgnevate ATS süsteemidega seotud nimedega: Esser, INIM, JunoNet, Mavigard.