Inventuur kauplustele

Jaekaupluste konkurentsieelise kujundamisele üheks oluliseks osaks on efektiivne varude juhtimine. Teatavasti tagavad kaupmehele edu õiged kaubad õigel ajal õiges kohas ning õige hinnaga. Viking Security inventuur annab kindla teave kaupade/toodete hetkesisust, mis lihtsustab jaekaupluste igapäevast tegevust. Süsteemne ja kvaliteetne inventuur annab parema teave kaupade/toodete müügist ning  võimaldab teha optimaalsemaid tootevalikuid oma kaupluselettidele. Kaubavoogude, puudujäägi tuvastamine ja selle tekkepõhjuse väljaselgitamine loob turvatunde kliendi edasises äritegevuses.

Viking Security inventuur on:

  • Objektiivne – inventuuri viivad läbi sõltumatud isikud, teostame „pimelugemist“ st inventeerijatel puudub laoseisu koguse info
  • Kiire –oskuslik meeskond ja innovaatiline tehnika – kasutame Honeywell Dolphin 60s skännereid, mis viivad inimlike väikevigade arvu miinimumini.
  • Vajaduspõhine – inventuur on vastav kliendi vajadusele on võimalik jaotada inventuur kaubagruppide kaupa osadeks, kuvada tulemusfailis infot mitmel erineval väljal ja formaadis