Inventuur ladudele

Laod ja logistikapinnad vajavad korrektset ülevaadet kaupade hetkeseisust, mis aitab hoida kontrolli all kõrgeid haldus- ja hoolduskulusid. Kaubandussfääris moodustavad toimingud laos olulise osa toimingutest tarneahelas või selle lõigus. See ongi põhjuseks, miks pööratakse kaubanduses laomajanduse kavandamisele, arendamisele ja toimingute ratsionaliseerimisele rohkem tähelepanu.

Inventuur tagab ülevaate laoseisust ja võimaldab:

  • maksimaalselt ära kasutada kogu ladustamispinda;
  • planeerida inventari ja tehnikat;
  • tõhustada protsesse.

Viking Security AS inventuur viiakse läbi innovaatilise tehnikaga. Programm võimaldab kriteeriumite/ühikute lisamist vastavalt kliendi vajadusele ja sortimendile. Inventuur on sõltumatu ning kiire ja täpne lugemistulemus tagab kliendile korrektse kaubajäägi seisu edasisteks analüüsideks.