Videoanalüüsi teenus

Kasutatakse analüüsimaks juba toimunud tegevust kliendi valvataval objektil. Analüüsiga tegelevad meie tublid töötajad, kes läbi oma kogemuste oskavad leida lahenduse pea kõigile probleemidele/olukordadele.

Videoanalüüsi teenus on suureks abiks varguste tuvastamisel tagantjärgi eesmärgiga ennetada ja ära hoida vargusi tulevikus.  Loob võimaluse analüüsida töötajate tegevust probleemsetes  situatsioonides. Samuti suureks abiks kaebuste lahendamisel ja klienditeeninduseprotsessi paremaks muutmisel.

Jälgimisteenus

LIVE JÄLGIMISTEENUS – meie kogenenud videooperaatorid jälgivad pidevalt valvataval objektil toimuvat. Kasutatakse peamiselt kaubandussektoris, kus otsene varguste arv on suur.  Live jälgimisteenuse korral on täpselt teada, mis hetkel objektil toimub. Võimaldab sekkuda koheselt ning seeläbi ära hoida kliendi kaupade/vara vargusi ja rikkumisi.

PISTELINE JÄLGIMISTEENUS – kliendiga eelnevalt kokkulepitud teenus, kus jälgimine toimub kindlatel kellaaegadel, jälgitakse kindlat toodet või isikut. Pisteline jälgimisteenus annab võimaluse lahendamaks kliendi probleeme ja kitsaskohti koheselt või tagantjärgi.

HÄIREPÕHINE JÄLGIMISTEENUS – jälgimine toimub vaid siis, kui tegu on häirega. Häire korral  lülitub signaal või kaamera tööle, mis annab hetkega pildi kohapeal toimuvast. Valvekeskus hindab olukorda ja tegutseb vastavalt. Erinevad lahendused turvaväravate ja läbipääsusüsteemid näol.